Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om Ældre Sagen Hvidovre

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Lokalafdelingen blev stiftet 14. maj 1988 med 1.220 medlemmer. I 2008 nåede vi 5.000, og nu er medlemstallet ca. 8.000. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer, vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.

Vi udsender to gange om året et medlemsblad. Næste blad  var planlagt til udsendelse i uge 21.