Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Kommunen - og os

Ældre Sagen arbejder upolitisk, men vi er aktive ved alle forhold, der angår ældre

Lokalbestyrelsen for de godt 6.500 medlemmer af Ældre Sagen i Hvidovre arbejder upolitisk og er ikke en kommunalpolitisk pressionsgruppe. Vi er heller ikke høringspartner i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sager om socialpolitik og ældreemner i Hvidovre.

Denne høringsret er ifølge lovgivningen tillagt Hvidovre Ældreråd, hvis medlemmer vælges hver 4. år i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen. Hvidovre Ældreråd har 7 medlemmer, formand er Jørgen Nygaard. Ved valget til ældrerådet har alle kommunens borgere på 60 år og derover stemmeret. Det drejer sig for Hvidovre om ca. 12.000 personer, hvoraf altså godt halvdelen er medlemmer af Ældre Sagen.

Men ældre- og sundhedspolitiske spørgsmål lokalt optager os naturligvis meget i Ældre Sagen, og vi har et udvalg på fem personer, der ad flere kanaler samarbejde med kommunen, sundhedscenter og Hvidovre Ældreråd m.fl.. Via kontakterne til vore medlemmer med forskellige omsorgstilbud har vi mulighed for at orientere om og følge de kommunale tilbud og støtte til ældre. Og oplever vi her, at noget ikke fungerer, følger vi det op med samtaler med repræsentanter for kommunen.

Vores Ældre- og Sundhedspolitisk udvalg indgår følgende: Elin Palm (formand), Lis Rømer, Ruth Hille, Jette Larsen og Laila Frandsen.

 

Seniorsamtaler

Hvidovre Kommunes SundhedsCenter giver dig, fra det år du fylder 75 år, tilbud om et forebyggende sundhedsbesøg, en såkaldt ”Seniorsamtale”. Den kan foregå enten individuelt eller i gruppe – du bestemmer. Er du fyldt 80 år tilbydes seniorsamtalen én gang om året. Og du har naturligvis ret til at sige nej til en seniorsamtale.

 

Fødselsdagsfest

Hvidovre Kommune indbyder dig også til en fælles fødselsdagsfest i det år, du fylder 75 år.

 

Borgerrådgiver

Hvidovre Kommune har i samarbejde med Ishøj Kommune en borgerrådgiver, som kan vejlede dig om, hvor du skal henvende dig, hvis du ikke finder, du er blevet behandlet korrekt af kommune. Borgerrådgiveren skal i det hele taget hjælper dig i kontakten med kommunen og forsøge at udbedre et kuldsejlet samarbejde mellem dig og kommunen.

Borgerrådgiveren hedder Inge Mellemgaard og kan kontaktes således: tlf.: 6191 6800 mandag-onsdag 9-14.30, torsdag 9-17,30 og fredag 9-14.30. Mail: borgerraadgiver@hvidovre.dk

 

Husk vores seniorrådgiver

Ældre Sagen i Hvidovre har en seniorvejledningstjeneste, som vil prøve at hjælpe dig på vej, hvis du står overfor uoverskuelige problemer. Ikke blot i relation til kommunen, men i alle livets forhold.

Seniorrådgiver er Lise-Lotte Dørge, tlf.: 5123 6702.


Sidst opdateret 27.05.2024