Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Seniorsamtaler

Overgangen mellem arbejdsliv og pensionistliv

Samtaler med andre seniorer i overgangen til pensionisttilværelsen

Står du for at skulle stoppe på arbejdsmarkedet, eller er du stoppet inden for de sidste 6 måneder, så har du mulighed for at deltage i et online forløb med eksistentielle gruppesamtaler med jævnaldrende.

I en gruppe på 8-10 personer vil vi gennem uformelle samtaler drøfte, hvad der giver mening i livet. Mellem hver mødegang får du små refleksionsopgaver. Samtalerne og opgaverne tager bl.a. afsæt i kunst, litteratur og musik.

Overgangen fra erhvervsaktiv til efterlønner eller pensionist kan være udfordrende og give anledning til en hel række spørgsmål, så som: Hvem er jeg, når jeg ikke længere er en del af en arbejdsplads? Hvem skal udgøre mit sociale netværk? Hvad har værdi i mit liv, når jeg ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet? Disse og andre spørgsmål knyttet til det nye liv efter arbejdslivet, vil vi sammen drøfte i gruppen. Vi vil fokusere på ønsker og drømme for pensionisttilværelsen samt livsstrategier i den forbindelse.

Gruppesamtalerne foregår over 6 gange fra 19.00 – 20.30, og mødegangene i 2022 er

 • 10. november
 • 22. november
 • 29. november
 • 1. december
 • 8. december
 • 12. december
  Samtalerne bliver ledet af Inger-Lise Petersen, som er lektor ved Københavns Profes-sionshøjskole og forfatter til bogen ”Eksistentiel vejledning”.

  Inden og efter gruppeforløbet vil du som deltager blive interviewet individuelt, ca. 30. min enten online eller over telefonen. Interviewene foregår mellem kl. 16.00 og 21.00 alt efter hvad der passer dig:

 • 27. oktober eller 8. november samt
 • 14. eller 15. december

Samtalerne indgår i et forskningsprojekt, som skal undersøge, hvordan eksistentielle gruppesamtaler for seniorer kan være en støtte i overgangen til pensionisttilværelsen. Projektet er et samarbejde mellem Ældre Sagen, Københavns Professionshøjskole og det franske universitet, Conservatoire National d`Art et Métiers.

Hvis du kunne tænke dig at være med i et gruppeforløb eller gerne vil høre mere om, hvad det går ud på, så skal du kontakte Inger-Lise Petersen på telefon: 4189 8635 eller e-mail: inpe@kp.dk.

Der er plads til 8-10 deltagere i gruppen, så tilmelding sker efter først til mølle.

Da samtalerne foregår online, skal du have adgang adgang til computer eller I-Pad med lyd og kamera. Du vil få hjælp til at logge på og deltage i samtalerne.

Venlig hilsen
Inger-Lise Petersen

Sidst opdateret 18.10.2022