Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Vågetjeneste

Vågetjenesten er et fælles projekt for Ældre Sagen og Røde Kors.
Ældre Sagen har, i samarbejde med Røde Kors, startet en vågetjeneste i Værløse. Vi har været i gang siden slutningen af 2015 - og har udvidet til hele Furesø Kommune.

Vågetjenesten er et tilbud til døende og deres pårørende om hjælp i livets sidste timer, så ingen behøver at dø uden nogen ved sin side.

Hvem er vi?
Vågetjenesten består af udvalgte og motiverede frivillige med forskellig baggrund. Frivillige i vågetjenesten modtager målrettede kurser. Vi har alle tavshedspligt og er neutrale i enhver henseende.

Hvad tilbyder vi:
Vågetjenesten er et gratis tilbud. Vi tilkaldes af plejecentre og hjemmesygeplejen.
Vagterne er af 3 timers varighed - dag, primært aften og nat.

Vi kan være til stede hos døende i eget hjem eller på plejecenter for at yde nærvær og støtte.  Vi kan aflaste pårørende.  Vi erstatter ikke det professionelle personale og deltager ikke i plejen af den døende.

Vi mangler vågere.
Har du lyst til at være med? - Så kontakt fra Farum: Kai Christiansen, 40 42 77 79, kaichr47@gmail.com eller fra Værløse Elsa Skriver, 29 72 26 01, elsask@get2net.dk

 

Sidst opdateret 05.11.2022