Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde: Årets vigtigste begivenhed

Årsmøde

Ældre Sagens årsmøde finder sted 14. marts 2025 kl. 14.00 - 16.00 i Teatersalen i Farum Kulturhus, Kulturtorvet 12, 3520 Farum.  Ja, bygningen har fået ny adresse, men ligger hvor den plejer.

Årsmødet er lokalafdelingens øverste myndighed og din mulighed for åbent at tilkendegive holdninger og meninger.

Ældre Sagen i Farum er en del af landsforeningen Ældre Sagen der har i alt 215 lokalafdelinger. Landsforeningens øverste myndighed er delegeretforsamlingen hvor alle lokalafdelinger er repræsenteret. Her træffes alle overordnede beslutninger om vedtægter, budget, kontingent o. lign., som gælder alle 215 lokalafdelinger.

Årsmødet afholdes i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsens regnskab
  4. Bestyrelsens fremtidige virke
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år
  7. Valg af suppleanter for et år
  8. Eventuelt

Husk venligst medlemskortet for 2025. Fysisk eller på mobilen.


Sidst opdateret 09.04.2024