Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Lokal indflydelse

Ældre Sagens mission: Et godt liv - hele livet.
Ældre Sagens vision:
Vi er en folkelig bevægelse, der med nærvær, indsigt og handlekraft arbejder for et samfund, hvor flest muligt kan leve et godt liv hele livet.

Amager2300 arbejder for at være en aktiv med- og modspiller i den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats. Ældre Sagen søger indflydelse på mulighederne for størst mulig livskvalitet for alle ældre.

Du kan kontakte Amager2300, hvis du har oplevelser og erfaringer med den ældre- og sundhedspolitiske indsats, såvel negative som positive, som du gerne vil dele med andre.

Kontakt:

Dorthe Thorbech           Marianne Helms             

Sidst opdateret 28.08.2021

 • Dorthe Rendebo Thorbech

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Besøgsven
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • 1. næstformand i lokalafdelingen
  • Socialt arbejde generelt
  • Suppleant for lokalafdelingens repræsentant
  • Ældre- og sundhedspolitik

  Mobil
  61688820
  E-Mail
  dorthe.thorbech@aeldresagen-post.dk
 • Gunvor Mortensen

  • Ældre- og sundhedspolitik koordinationsudvalg
  • Ældre- og sundhedspolitik

 • Marianne Helms

  • Ældre- og sundhedspolitik koordinationsudvalg
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Ældre- og sundhedspolitik

  Mobil
  20824613
  E-Mail
  lamahelms@gmail.com
 • Palle Skov

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Booking administrator
  • Arrangementer og aktiviteter
  • Besøgsven
  • Besøgsven med hund
  • Bisidder
  • Bridge
  • Café med socialt sigte
  • Plejecenter mv.
  • Cykling og duo-cykling mv.
  • Demensaktiviteter
  • Demensvenlig Lokalafdeling ansvarlig
  • Integrationsaktiviteter
  • Formand i lokalafdelingen
  • Mad og måltider
  • Hjælpende hånd
  • Indemotion
  • It og teknologi generelt
  • Sammen mod ensomhed
  • Kontorleder
  • Kost og ernæring
  • Kreativt arbejde
  • Musik, litteratur, kunst mv.
  • Kørestolsskubber
  • Gå-med-ven
  • Sorg- og livsmodsgruppe
  • Lokalt blad distribution
  • Lokalt blad redaktion
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Motion og sundhed generelt
  • Aktiviteter med mænd
  • Natteravnene
  • Patientven
  • PR og kommunikation
  • Pårørendevenner
  • Det Sker lokalredaktør
  • Socialt arbejde generelt
  • Skole og daginstitution mv.
  • Kort- og brætspil
  • Spiseven
  • Sprogundervisning
  • Stolemotion
  • Talentspejder
  • Tryghedsopkald
  • Ture og rejser planlægning
  • Medlemsvejledning
  • Webmaster
  • Anden rolle
  • Ældre- og sundhedspolitik

  Mobil
  30627527
  E-Mail
  FM.Amager2300.101-23@aeldresagen.dk