Fodbehandling

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ved visse sygdomme yder regionen tilskud til behandling hos fodterapeut efter henvisning fra en læge. Tilskud til personer i sikringsgruppe 1 - se afsnittet Lægebehandling - er betinget af, at de søger en fodterapeut, der er tilsluttet gældende overenskomst.

Tilskud ydes til personer med følgende diagnoser:

  • sukkersyge, der medfører behov for visse typer fodbehandling
  • symptomgivende nedgroede tånegle
  • arvæv efter strålebehandling
  • svær leddegigt.

Falder man ikke under de typer, der ydes tilskud til i regionen, kan man søge det udvidede helbredstillæg, hvis kommunen finder behandlingen nødvendig. Man behøver ikke lægehenvisning hertil. Se afsnit om Folkepension og Førtidspension - Folkepension - Helbredstillæg.

Hvis man ikke selv er i stand til at varetage sin egen fodpleje, så som at klippe negle, skal kommunen tilbyde hjælp til personlig pleje. Man skal ikke betale for denne ydelse.

Behandling i hjemmet kan kun finde sted, når personens tilstand efter lægens skøn kræver det.

Indhold hentes