Forskudsopgørelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

I november året før et indkomstår udsender SKAT forskudsopgørelsen elektronisk til skattemappen. Ønsker man at modtage den med posten, skal den bestilles hos SKAT, tlf. 72 22 28 28, også selv om man er fritaget for Digital Post.

I forskudsopgørelsen oplyser SKAT forventede indkomster og skat for det kommende år, som bl.a. fastsættes ud fra den seneste årsopgørelse.

Er man uenig i SKAT’s oplysninger, er det vigtigt, at man selv ændrer sin forskudsopgørelse til de korrekte forventede indkomster, så der betales så nøjagtig en skat som muligt i det kommende år.

Forskudsopgørelsen oplyser også, hvordan beløbene opkræves med hovedkort og bikort.

Hvis man f.eks. har store renteindtægter eller indkomster, hvor der ikke umiddelbart trækkes A-skat ved udbetalingen, kan SKAT opkræve yderligere skat på særlige indbetalingskort i 10 rater (B-skat) eller reducere personfradraget.

B-skatten opkræves altid i 10 rater, uanset hvornår i årets løb indtægten tjenes. Der forfalder ingen rater i juni og december.

Den endelige skat, der skal betales, fremgår af den endelige årsopgørelse. Se: Selvangivelse/årsopgørelse og Skatteopgørelsen.

Indhold hentes