Betingelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der er fire betingelser

  1. personen skal være døende med prognose om kort levetid
  2. behandling med medicin skal være udsigtsløs, så vægten flyttes fra behandling med helbredende sigte til omsorg og lindring
  3. der skal være et pleje- og omsorgsbehov
  4. den døende og den pårørende skal begge være indforstået med ordningen.

Ordningen er ikke forbeholdt bestemte sygdomme. Blandt de oftest forekommende sygdomme er kræftlidelser, men der kan også være tale om f.eks. langt fremskredne lungesygdomme, hjertesygdomme, nyresygdomme eller andre lidelser.

Man er berettiget til plejevederlag, når de fire betingelser er opfyldt, også selv om lægen ikke konkret angiver årsagen til, at personen er døende. 

Plejevederlag kan ydes, så længe betingelserne er opfyldt. Der er ingen tidsbegrænsning og ophører ikke ved midlertidige indlæggelser eller behov for midlertidig aflastning.

Retten til plejevederlag ophører, når plejeforholdet afsluttes. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Kommunen kan undtagelsesvis beslutte, at plejevederlaget skal ophøre, hvis pleje i hjemmet ikke længere kan anses for hensigtsmæssig.

Indhold hentes