Hospice

Sidst redigeret den 14.01.2020

Et hospice er et sted, hvor uhelbredeligt syge og døende mennesker tilbydes lindrende pleje og omsorg. Hospice er et supplement til den behandling, omsorg og pleje, som alvorligt syge og døende modtager på sygehus eller i eget hjem.

Hospiceplejen tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og ønsker og der tages hensyn til både åndelige, sociale, psykiske og fysiske behov.

Alle hospicer er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg. Behandlingen er gratis, og borgere fra hele landet kan søge om optagelse. Opholdet betales af den region, man har bopæl i.

Transportudgifter dækkes ikke fuldt ud, da regionen kun er forpligtet til at betale for transport til det nærmeste hospice i regionen.

Lægen skal udfærdige en henvisning i forbindelse med ansøgning om ophold på hospice.

Oversigt over eksisterende og planlagte hospicer fås hos:

Hospice Forum Danmark
tlf. 21 47 55 44
www.hospiceforum.dk

Hjemmehospice
Nogle hospicer tilbyder hjemmehospice.

Det er et tilbud til mennesker, som ønsker at dø i eget hjem eller mennesker, som gerne vil blive hjemme så længe som muligt, for siden at afslutte livet på hospice eller hospital.

Indsatsen ydes med respekt for den syges og de pårørendes ønsker. Hensigten er at supplere den indsats, der ydes af hjemmeplejen og den praktiserende læge.

Indhold hentes