Kapitalpension

Sidst redigeret den 15.01.2024

Oprettelse og indbetaling
Man har ikke længere fradragsret, hvis man indbetaler på en kapitalpension. Opsparingen er kreditorbeskyttet. Det er muligt at omlægge kapitalpension til ratepension og livrente. Det er muligt at flytte kapitalpension til andet pengeinstitut eller pensionsselskab.

Udbetaling
Udbetaling kan ske, når pensionsudbetalingsalderen er nået og senest 20 år efter.

Man kan vælge at få udbetalt hele opsparingen eller at fordele udbetalingen over flere gange. Man kan også vælge at ændre kapitalpensionen til en ratepension eller livrente. Ved alle andre ophævelser, dvs. udbetaling ”i utide”, betales en afgift på 52%.

Opsparingen udbetales mod betaling af en afgift på 40% af det udbetalte beløb. For opsparing, der er foretaget før 31.12.1979, er afgiften dog kun 25%. Udbetalingen har ingen indflydelse på sociale ydelser, fx folkepensionens pensionstillæg.

Ved invaliditet eller livstruende sygdom kan man søge om at få udbetalt kapitalpensionen tidligere. Det forudsætter, at invaliditeten eller den livstruende sygdom er indtrådt, efter at kapitalpensionen er oprettet. Som dokumentation til brug for udbetaling skal man indhente en "kapitalpensionsattest" fra sin læge.

Se også afsnittene ForsikringsdækningInvestering og skat af afkast og Pensionsudbetalingsalder under Forskellige oplysninger om pension. 

Indhold hentes