Klippekort til ekstra hjælp

Sidst redigeret den 14.01.2020

De fleste kommuner har en klippekortsordning, der giver mulighed for at de svageste ældre kan få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Plejehjemsbeboere er også omfattet af ordningen.

Kommunerne vælger selv kriterierne for, hvem de vil tilbyde klippekortsordningen og gives oftest til personer, der i forvejen modtager megen hjemmehjælp.

Tilbydes man ordningen, vælger man selv, hvad den ekstra hjælp skal bruges til. Man kan samle "klippene" sammen, så der f.eks. kan bruges længere tid til en grundig rengøring af ting, der ikke i forvejen er afsat hjælp til.

Det kan også være hjælp til at komme på en indkøbstur eller blot at sidde og få en hyggelig snak med sin hjemmehjælper.

Det er den enkelte kommune, der afgør, om de vil tilbyde ordningen.

Indhold hentes