Beregning af "gammel" førtidspension

Sidst redigeret den 09.01.2018

Beregning af grundbeløb
Grundbeløbet er afhængigt af pensionistens personlige indkomst ud over den sociale pension. En ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes ikke.

I indtægterne indgår alle pensionistens skattepligtige indtægter f.eks. arbejdsindtægt, indtægt fra  udlejningsejendom, invalidepension eller ratepension. Arbejdsindtægter skal fratrækkes AM-bidrag før beregningen.

Beregningsgrundlaget er den opgjorte indkomst, se afsnittet Beregning af pension.

Fradragsbeløb 2018:
Enlige/samlevende: 26.875 kr. pr. md. = 322.500 pr. år
Gifte: 18.242 kr. pr. md. = 218.900 kr. pr. år

Den enlige eller samlevende pensionist kan altså have en samlet skattepligtig indkomst på 322.500 kr. fordelt over året og stadig få udbetalt det fulde grundbeløb.

Hvis pensionisten er gift, kan hun have en samlet skattepligtig indkomst på 218.900 kr., uden at der reduceres i grundbeløbet.

Overstiger indkomsten fradragsbeløbet, nedsættes grundbeløbet på 6.237 kr. pr. måned med 60% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet.

Grundbeløbet vil være reguleret helt væk, når indkomsten overstiger bortfaldsbeløbet:
Enlige 37.008 kr. pr. md. = 444.100 kr. pr. år
Gifte/samlevende: 28.375 kr. pr. md. = 340.500 kr. pr. år
Eksempel - Beregning for førtidspensionist gift med ægtefælle, der arbejder:
Årlig indtægt: Løn 100.000 kr.
Privat pension 160.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Indkomstgrundlag 270.000 kr.
Ægtefællen årligt: Løn 240.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Ved beregning af grundbeløbet er det kun pensionistens egne indtægter, der medregnes. Derfor bliver indkomstgrundlaget: 270.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 270.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 218.900 kr.
Indkomstgrundlag, reguleret 51.100 kr.
60% af 51.100 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb skal nedsættes med 30.660 kr.
Det maksimale grundbeløb 74.844 kr.
Minus 30.660 kr.
Grundbeløbet efter nedsættelse pr. år 44.184 kr.
Pr. måned udgør grundbeløbet før skat 3.682 kr.

Beregning af pensionstillæg
Pensionstillægget er forskelligt for reelt enlige pensionister og for samlevende eller gifte, henholdsvis 6.479 kr. og 3.131 kr. pr. måned (2018). Pensionstillægget beregnes på samme måde som for folkepensionister.
Se afsnittet Folkepension – Beregning af folkepension.

Indhold hentes