Beregning af "gammel" førtidspension

Sidst redigeret den 10.01.2019

Beregning af grundbeløb
Grundbeløbet er afhængigt af pensionistens personlige indkomst ud over den sociale pension. En ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes ikke.

I indtægterne indgår alle pensionistens skattepligtige indtægter f.eks. arbejdsindtægt, indtægt fra udlejningsejendom, invalidepension eller ratepension. Arbejdsindtægter skal fratrækkes AM-bidrag før beregningen.

Beregningsgrundlaget er den opgjorte indkomst, se afsnittet Beregning af pension.

Fradragsbeløb 2019:
Enlige/samlevende: 27.467 kr. pr. md. = 329.600 pr. år
Gifte: 18.642 kr. pr. md. = 223.700 kr. pr. år

Den enlige eller samlevende pensionist kan altså have en samlet skattepligtig indkomst på 329.600 kr. fordelt over året og stadig få udbetalt det fulde grundbeløb.

Hvis pensionisten er gift, kan man have en samlet skattepligtig indkomst på 223.700 kr., uden at der reduceres i grundbeløbet.

Overstiger indkomsten fradragsbeløbet, nedsættes grundbeløbet på 6.315 kr. pr. måned med 60% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet.

Grundbeløbet vil være reguleret helt væk, når indkomsten overstiger bortfaldsbeløbet:
Enlige 37.675 kr. pr. md. = 452.100 kr. pr. år
Gifte/samlevende: 28.867 kr. pr. md. = 346.400 kr. pr. år
Eksempel - Beregning for førtidspensionist gift med ægtefælle, der arbejder:
Årlig indtægt: Løn 100.000 kr.
Privat pension 160.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Indkomstgrundlag 270.000 kr.
Ægtefællen årligt: Løn 240.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Ved beregning af grundbeløbet er det kun pensionistens egne indtægter, der medregnes. Derfor bliver indkomstgrundlaget: 270.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 270.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 223.700 kr.
Indkomstgrundlag, reguleret 46.300 kr.
60% af 46.300 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb skal nedsættes med 27.780 kr.
Det maksimale grundbeløb 75.780 kr.
Minus 27.780 kr.
Grundbeløbet efter nedsættelse pr. år 48.000 kr.
Pr. måned udgør grundbeløbet før skat 4.000 kr.

Beregning af pensionstillæg
Pensionstillægget er forskelligt for reelt enlige pensionister og for samlevende eller gifte, henholdsvis 6.560 kr. og 3.170 kr. pr. måned (2019). Pensionstillægget beregnes på samme måde som for folkepensionister.
Se afsnittet Folkepension – Beregning af folkepension.

Indhold hentes