Beregning af "gammel" førtidspension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Beregning af grundbeløb
Grundbeløbet er afhængigt af pensionistens personlige indkomst ud over den sociale pension. En ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes ikke.

I indtægterne indgår alle pensionistens skattepligtige indtægter f.eks. arbejdsindtægt, indtægt fra udlejningsejendom, invalidepension eller ratepension. Arbejdsindtægter skal fratrækkes AM-bidrag før beregningen.

Beregningsgrundlaget er den opgjorte indkomst, se afsnittet Beregning af pension.

Fradragsbeløb 2020:
Enlige/samlevende: 28.075 kr. pr. md. = 336.900 pr. år
Gifte: 19.050 kr. pr. md. = 228.600 kr. pr. år

Den enlige eller samlevende pensionist kan altså have en samlet skattepligtig indkomst på 336.900 kr. fordelt over året og stadig få udbetalt det fulde grundbeløb.

Hvis pensionisten er gift, kan man have en samlet skattepligtig indkomst på 228.600 kr., uden at der reduceres i grundbeløbet.

Overstiger indkomsten fradragsbeløbet, nedsættes grundbeløbet på 6.388 kr. pr. måned med 60% af den del af indkomsten, der overstiger fradragsbeløbet.

Grundbeløbet vil være reguleret helt væk, når indkomsten overstiger bortfaldsbeløbet:
Enlige 38.725 kr. pr. md. = 464.700 kr. pr. år
Gifte/samlevende: 29.700 kr. pr. md. = 356.400 kr. pr. år
Eksempel - Beregning for førtidspensionist gift med ægtefælle, der arbejder:
Årlig indtægt: Løn 100.000 kr.
Privat pension 160.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Indkomstgrundlag 270.000 kr.
Ægtefællen årligt: Løn 240.000 kr.
Renteindtægt 10.000 kr.
Ved beregning af grundbeløbet er det kun pensionistens egne indtægter, der medregnes. Derfor bliver indkomstgrundlaget: 270.000 kr.
Beregning:
Indkomstgrundlaget 270.000 kr.
Minus fradragsbeløbet 228.600 kr.
Indkomstgrundlag, reguleret 41.400 kr.
60% af 41.400 kr. er det beløb, som det årlige maksimale grundbeløb skal nedsættes med 24.840 kr.
Det maksimale grundbeløb 76.656 kr.
Minus 24.840 kr.
Grundbeløbet efter nedsættelse pr. år 51.816 kr.
Pr. måned udgør grundbeløbet før skat 4.318 kr.

Beregning af pensionstillæg
Pensionstillægget er forskelligt for reelt enlige pensionister og for samlevende eller gifte, henholdsvis 6.635 kr. og 3.206 kr. pr. måned (2020). Pensionstillægget beregnes på samme måde som for folkepensionister.
Se afsnittet Folkepension – Beregning af folkepension.

Indhold hentes