Handicappet i job

Sidst redigeret den 14.01.2020

Har man nedsat arbejdsevne er der flere ordninger, som kan hjælpe til med at bevare jobbet, eller hjælpe til med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Ordningerne kan kombineres og kan også anvendes ved ansættelser på almindelige vilkår.

Personlig assistance til job
Ved betydelig nedsat funktionsevne, der følger af et fysisk/psykisk handicap, kan man søge jobcentret om en personlig assistent, der hjælper med de arbejdsfunktioner man pga. sit handicap ikke selv kan udføre. Dette gælder også for selvstændige erhvervsdrivende.

Det er en betingelse, at man selv udfører de faglige og indholdsmæssige jobfunktioner.

Tilskud til en personlig assistent kan ydes i op til 20 timer pr. uge for personer, der arbejder 37 timer pr. uge, og uanset om man er

Udover tilskud til personlig assistance i selve arbejdstiden, ydes også tilskud til den tid der medgår til f.eks. personalemøder og efteruddannelse.

Kontakt jobcentret for yderligere information om reglerne.

Hjælpemidler og arbejdsredskaber
Hvis en ansat har brug for arbejdsredskaber eller særlig indretning, som ligger ud over hvad arbejdsgiveren forudsættes at sørge for, kan disse søges dækket gennem jobcentret. 

Mentorstøtte
Kommunen kan bevilge mentorstøtte, hvis man har brug for støtte til at fastholde sit job, eller skal starte på et nyt arbejde eller i et ressourceforløb. Se under Folkepension og førtidspension

Mentoren kan være en kollega, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en der ansættes udefra. Det er afgørende, at mentorfunktionen bruges til en indsats, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forventes at varetage.

§ 56 ordning
Hvis man har en langvarig eller kronisk lidelse, som medfører mindst 10 fraværsdage på et år, kan man søge om, at få en § 56 ordning i jobcentret. Aftalen betyder, at arbejdsgiveren modtager refusion af løn eller dagpenge under sygdom fra første fraværsdag. Se mere under Sygdom og jobfastholdelse - hyppige fravær - 56 aftale.

www.star.dk kan man finde relevante henvisninger for personer med nedsat arbejdsevne med hensyn til job. Jobcentret kan kontaktes for yderligere information.

Indhold hentes