Hyppige sygefravær - §56-aftale

Sidst redigeret den 14.01.2020

En § 56 aftale giver en arbejdsgiver mulighed for at få refunderet udgiften til sygedagpenge for de første 30 kalenderdage af lønmodtagerens sygefravær.

Aftalen indgås for 2 år ad gangen når:

  • lønmodtagerens sygdomsrisiko på grund af langvarig og kronisk lidelse skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år
  • lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende eller
  • når arbejdsgiveren har udbetalt dagpenge eller løn under sygdom i 30 dage for samme lidelse, inden for de sidste 12 måneder før indlæggelse eller behandling begyndes.

Indlæggelse eller behandling på andre typer af behandlingsinstitutioner end sygehuse er også omfattet, ligesom efterbehandling, kontrolundersøgelser og rekreation er det. Jobcentret skal have dokumentation i form af lægeudtalelser og attestation fra behandlingsinstitutionen.

Aftalen fornys kun, hvis fraværet har medført mindst 10 fraværsdage inden for det sidste år.

Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke har tegnet en frivillig forsikring, kan efter de samme regler opnå ret til sygedagpenge fra første fraværsdag.

Har man ansat en person i fleksjob, yder kommunen refusion fra første sygedag.

Indhold hentes