Efterlønsbevis

Sidst redigeret den 12.01.2023

A-kassen udsteder efterlønsbevis med virkning fra den dag, hvor man har mulighed for at gå på efterløn.

Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at betingelserne for at få efterløn er opfyldt på det tidspunkt, hvor beviset er udstedt. Udstedelsen forudsætter, at a-kassen har de nødvendige oplysninger.

Hvis a-kassen har brug for flere oplysninger skal man indsende oplysningerne indenfor en 3-måneders frist, ellers mister man de rettigheder, som et efterlønsbevis giver.

Man skal have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed på det tidspunkt, hvor beviset bliver udstedt. Det betyder bl.a., at man skal opfylde indkomstkravet. Hvis man er ledig må retten til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Se afsnit "Arbejdsløshedsdagpenge" under Arbejdsløshedsforsikring.

Der er dog en undtagelse fra indkomstkravet for de medlemmer af en a-kasse, der efter det fyldte 50. år har opbrugt dagpengeretten, og som ved fortsat indbetaling af medlems- og efterlønsbidrag kan opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn.

Man skal endvidere være til rådighed for arbejdsmarkedet. A-kassen skal vurdere, om man fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid.

Med et efterlønsbevis er man sikret ret til at gå på efterløn selv om man efterfølgende bliver syg og ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Man kan få udstedt et efterlønsbevis selv om man bor i udlandet. Kontakt altid din a-kasse, da reglerne er indviklede.

Når man har fået efterlønsbevis skal man ikke længere betale efterlønsbidrag. Datoen for beviset har samtidig betydning for

  • hvornår man evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie, se afsnit herom
  • hvilken efterlønssats man er berettiget til og
  • hvor stort fradrag der sker i efterlønnen

Det anbefales, at man samtidig med udstedelsen af efterlønsbeviset anmoder a-kassen om at beregne den efterlønssats, man er berettiget til på tidspunktet, hvor efterlønsbeviset udstedes.

Bliver man senere berettiget til en højere sats kan man vælge denne ved overgang til efterløn.

Indhold hentes