Husorden

Sidst redigeret den 14.01.2020

En udlejer har pligt til at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Reglerne herom kan være nedskrevet i en husorden.

Lejeren skal følge husordenens regler og andre rimelige påbud til sikring af god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Konsekvenserne ved ikke at overholde husordenen eller de rimelige påbud kan være opsigelse eller ophævelse af lejemålet (se Opsigelse og ophævelse).

Det er ikke uden videre givet, at der må holdes hund, kat eller andre husdyr i en lejebolig.

I private lejeboliger vil det normalt være udlejer, der afgør, om der må være husdyr i ejendommen, og det skal fremgå af husordenen eller lejekontrakten.

I almene boliger vil det fremgå af husordenen, om der må holdes husdyr i en bebyggelse, og husordenen vil være vedtaget af et flertal af beboerne.

Indhold hentes