Beboerrepræsentation

Sidst redigeret den 14.01.2020

Lejerne i private udlejningsejendomme med mindst seks lejemål kan vælge en beboerrepræsentation, der på lejernes vegne har ret til at forhandle med udlejer om f.eks. budgetter, husleje, vedligeholdelse, forbedringer og varmeregnskab, og kan indgive klager til huslejenævnet.

Beboerrepræsentationen kan også kræve opsætning af målere til varme og varmt vand og kan efter afholdelse af beboermøder, på alle lejernes vegne, acceptere lejeforhøjelse som følge af forbedringer på op til 100 kr. per m2 (2020).

Er der mellem tre og fem lejemål, kan lejerne i stedet vælge en talsmand, der repræsenterer lejerne over for udlejeren.

Indhold hentes