Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Nysted
Om lokalafdelingen

Ældre Sagen i Nysted arbejder overordnet med:

  • Lokalt, at formidle Ældre Sagens overordnede "politik" for ældreområdet.
  • Lokalt, at udvide medlemsantallet, for økonomisk, at stå bedre rustet til at udbyde aktiviteter og oplevelser for alle lokalområdets ældre.
  • At udbyde informative og kulturelle aktiviteter/oplevelser.
  • I et samarbejde med øvrige, med ældre som fokusområde, at motivere og aktivere lokalområdets ældre.
  • At medvirke til sikring af, at ”svage ældre” f.eks. gennem den lokale aktivitet med besøgsvenner, får personlig opmærksomhed. Dette som supplement til offentlige tilbud.
  • Ved udbud af IT-hjælp/undervisning, at gøre lokalområdets ældre beder rustet til, at kommunikere med f.eks. det offentlige i den tiltagende ”digitaliserede verden”.
  • I et samarbejde med kommunale enheder, at højne livskvaliteten for lokalområdets ældre.

 

- - - o o o - - -

 

      Her I Nysted er vi p.t. 1.056 medlemmer og 31 frivillige.