Om Ældre Sagen Greve

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer og aktiviteter vi tilbyder. Du kan også læse om dine muligheder for at få støtte og vejledning.