Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Årsmøde

Læs om dato og tidspunkt for vores Årsmøde

Nu er datoen fastsat for Årsmødet i Ældre Sagen Bjerringbro i 2024:

Mandag den 4. marts 2024 kl. 18.00
i Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter . Vestre Ringvej 7 . 8850 Bjerringbro

Alle Ældre Sagens medlemmer af lokalafdelingen har adgang, er valgbare og har
stemmeret ved årsmødet.
Der kræves personligt fremmøde for at kunne stemme.

Husk 
Medbring dit medlemskort til Ældre Sagen.

Tilmelding skal ske til:
Margit Rasmussen på mobil 2135 7746 senest 27. februar 2024