Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Tryghedsopkald

Denne artikel fortæller hvordan jeg kommer med i telefonstjernen; som den der bliver ringet op og som den frivillige, der ringer op. Derudover er der en række praktiske oplysninger og link til relevant side på Ældre Sagen centrale hjemmeside
Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene. Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9.00 og ønsker god morgen.
Ønsker du at modtage eller at foretage tryghedsopkald? Kontakt:
Vibeke Lemche Schouw 26 79 66 08 eller Birgitte Ørsted 28 90 06 18.
Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

TELEFONSTJERNE = TRYGHEDSOPKALD

Telefonstjernen er en aktivitet hvor man kan komme til at glæde et ensomt menneske og være et fast holdepunkt i en ensom hverdag.

- Hvordan fungerer en Telefonstjerne ?

 • En telefonstjerne er en aktivitet, hvor du ringer op til et antal personer hver morgen mellem kl. 8 og 8.30. Personerne er tilmeldt Telefonstjernen gennem stjernens kontaktperson

- Hvorfor er Telefonstjerner vigtige?

 • Grunden til at Ældre Sagen har Telefonstjerner er, at vi gerne vil:
 • være tilstede for de mennesker, der føler sig meget ensomme i deres eget hjem,
 • sikre, at de bliver kontaktet mindst en gang hver dag,
 • sikre, at ingen ligger syg i eget hjem uden at kunne komme i kontakt med omverdenen,
 • skabe større tryghed i hverdagen for de ældre, der bor alene.

Hvordan fungerer en Telefonstjerne?

I Ældre Sagens telefonstjerne ringer du op hver morgen for at ønske ”God morgen” og spørger, om personen har det godt og alt står vel til.

Hvis der ikke svares, er det telefonstjernens opgave at sørge for at der bliver tilkaldt hjælp. 
Telefonstjernens kontaktperson har kontakt til personer eller institutioner, der kan komme ud i den ældres hjem og se hvad der er sket. Din opgave som ringer er, at kontakte din kontaktperson, hvis du ikke kan få fat i personen efter flere forsøg.
I den forbindelse skal der i følge loven om beskyttelse af persondata laves en samtykkeerklæring.

Lidt praktisk om Telefonstjernen.

 • Det er gratis at være bruger af Telefonstjernen.
 • Man skal ikke være medlem af Ældre Sagen for at kunne få hjælp gennem aktiviteten.
 • Som frivillig i Telefonstjernen har du selvfølgeligt tavshedspligt.

Om 'Frivilligaftale' med lokalafdelingen mm.

Det er vigtigt for den frivillige indsats at der er orden i tingene. Derfor har sekretariatet i samarbejdet med de frivillige lavet en række blanketter, der kan bruges i den frivillige indsats.

Link til Ældre Sagens 'Frivilligaftale' mm.

Sidst opdateret 20.04.2024

 • Birgitte Ørsted

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Besøgsven
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Socialt arbejde generelt
  • Skole og daginstitution mv.
  • Tryghedsopkald

  Mobil
  28900618
 • Lisbet Petersen

  • Tryghedsopkald

  Tlf
  32962884
 • Palle Skov

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Booking administrator
  • Arrangementer og aktiviteter
  • Besøgsven
  • Bridge
  • Demensaktiviteter
  • Demensvenlig Lokalafdeling ansvarlig
  • Formand i lokalafdelingen
  • Indemotion
  • It og teknologi generelt
  • Sammen mod ensomhed
  • Kontorleder
  • Kreativt arbejde
  • Musik, litteratur, kunst mv.
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Motion og sundhed generelt
  • Aktiviteter med mænd
  • PR og kommunikation
  • Det Sker lokalredaktør
  • Socialt arbejde generelt
  • Skole og daginstitution mv.
  • Kort- og brætspil
  • Stolemotion
  • Tryghedsopkald
  • Ture og rejser planlægning
  • Webmaster
  • Anden rolle
  • Ældre- og sundhedspolitik

  Mobil
  30627527
 • Vibeke Brask Lemche Schouw

  • Kontorleder
  • Tryghedsopkald

  Mobil
  26796608