Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Tryghedsopkald

Denne artikel fortæller hvordan jeg kommer med i telefonstjernen; som den der bliver ringet op og som den frivillige, der ringer op. Derudover er der en række praktiske oplysninger og link til relevant side på Ældre Sagen centrale hjemmeside
Et dagligt telefonopkald giver tryghed i hverdagen, når man bor alene. Vores tryghedsopkaldere ringer hver morgen kl. 8.30-9.00 og ønsker god morgen.
Ønsker du at modtage eller at foretage tryghedsopkald? Kontakt:
Jette S. Andersen, 29 87 84 36; Dorthe Thorbech, 61 68 88 20 eller Birgitte Ørsted, 28 90 06 18.
Der stilles ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen.

TELEFONSTJERNE = TRYGHEDSOPKALD

Telefonstjernen er en aktivitet hvor man kan komme til at glæde et ensomt menneske og være et fast holdepunkt i en ensom hverdag.

- Hvordan fungerer en Telefonstjerne ?

 • En telefonstjerne er en aktivitet, hvor du ringer op til et antal personer hver morgen mellem kl. 8 og 8.30. Personerne er tilmeldt Telefonstjernen gennem stjernens kontaktperson

- Hvorfor er Telefonstjerner vigtige?

 • Grunden til at Ældre Sagen har Telefonstjerner er, at vi gerne vil:
 • være tilstede for de mennesker, der føler sig meget ensomme i deres eget hjem,
 • sikre, at de bliver kontaktet mindst en gang hver dag,
 • sikre, at ingen ligger syg i eget hjem uden at kunne komme i kontakt med omverdenen,
 • skabe større tryghed i hverdagen for de ældre, der bor alene.

Hvordan fungerer en Telefonstjerne?

I Ældre Sagens telefonstjerne ringer du op hver morgen for at ønske ”God morgen” og spørger, om personen har det godt og alt står vel til.

Hvis der ikke svares, er det telefonstjernens opgave at sørge for at der bliver tilkaldt hjælp. 
Telefonstjernens kontaktperson har kontakt til personer eller institutioner, der kan komme ud i den ældres hjem og se hvad der er sket. Din opgave som ringer er, at kontakte din kontaktperson, hvis du ikke kan få fat i personen efter flere forsøg.
I den forbindelse skal der i følge loven om beskyttelse af persondata laves en samtykkeerklæring.

Lidt praktisk om Telefonstjernen.

 • Det er gratis at være bruger af Telefonstjernen.
 • Man skal ikke være medlem af Ældre Sagen for at kunne få hjælp gennem aktiviteten.
 • Som frivillig i Telefonstjernen har du selvfølgeligt tavshedspligt.

Om 'Frivilligaftale' med lokalafdelingen mm.

Det er vigtigt for den frivillige indsats at der er orden i tingene. Derfor har sekretariatet i samarbejdet med de frivillige lavet en række blanketter, der kan bruges i den frivillige indsats.

Link til Ældre Sagens 'Frivilligaftale' mm.

Sidst opdateret 27.05.2023

 • Birgitte Ørsted

  • Arrangementer og aktiviteter
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Socialt arbejde generelt
  • Tryghedsopkald

  Mobil
  28900618
  E-Mail
  birgitteoersted@gmail.com
 • Jette Susanne Andersen

  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Socialt arbejde generelt
  • Tryghedsopkald

  Mobil
  29878436
  E-Mail
  jette.s.a@hotmail.com
 • Lisbet Petersen

  • Musik, litteratur, kunst mv.
  • Tryghedsopkald

  Tlf
  32962884
  E-Mail
  lisbet.w.p@gmail.com
 • Palle Skov

  • Medlem af koordinationsudvalget
  • Booking administrator
  • Arrangementer og aktiviteter
  • Besøgsven
  • Besøgsven med hund
  • Bisidder
  • Bridge
  • Café med socialt sigte
  • Plejecenter mv.
  • Cykling og duo-cykling mv.
  • Demensaktiviteter
  • Demensvenlig Lokalafdeling ansvarlig
  • Integrationsaktiviteter
  • Formand i lokalafdelingen
  • Mad og måltider
  • Hjælpende hånd
  • Indemotion
  • It og teknologi generelt
  • Sammen mod ensomhed
  • Kontorleder
  • Kost og ernæring
  • Kreativt arbejde
  • Musik, litteratur, kunst mv.
  • Kørestolsskubber
  • Gå-med-ven
  • Sorg- og livsmodsgruppe
  • Lokalt blad distribution
  • Lokalt blad redaktion
  • Medlem af lokalafdelingens bestyrelse
  • Motion og sundhed generelt
  • Aktiviteter med mænd
  • Natteravnene
  • Patientven
  • PR og kommunikation
  • Pårørendevenner
  • Det Sker lokalredaktør
  • Socialt arbejde generelt
  • Skole og daginstitution mv.
  • Kort- og brætspil
  • Spiseven
  • Sprogundervisning
  • Stolemotion
  • Talentspejder
  • Tryghedsopkald
  • Ture og rejser planlægning
  • Medlemsvejledning
  • Webmaster
  • Anden rolle
  • Ældre- og sundhedspolitik

  Mobil
  30627527
  E-Mail
  FM.Amager2300.101-23@aeldresagen.dk