Forslag til aktiviteter

Under udarbejdelse.

Denne side er under udarbejdelse. Den blanket der linkes til er ligeledes under udarbejdelse.

 

Der skelnes mellem et arrangement og en aktivitet.


Et arrangement kan f.eks. være 

  • Fællesspisning - Foredragsrække - Udflugt / tur af en eller flere dages varighed - Musik og dans - Syng sammen - Årsmøde og særlige arrangementer for frivillige.

Et arrangement er karakteriseret ved at det har en begrænset varighed, oftest nogle timer,  en bestemt dato eller flere inden for en kort afgrænset periode.

Lokalbestyrelsens arrangementsudvalg forestår alle arrangementer. Forslag til et arrangement sendes til udvalgets formand Elsebeth Wehage. Forklar og beskriv dit forslag så udførligt som muligt i mailen.


En aktivitet foregår ofte over en hel eller en halv sæson på et fast tidspunkt en fast ugedag. En aktivitet kan f.eks. være

  • Styrketræning og anden motion - Kortspil - Litteraturkreds - Linedance - Bowling - IT-café

Har du forslag til en eller flere nye aktiviteter skal du udfylde denne blanket Forslag Ny aktivitet mm. En blanket for hvert forslag.

Blanketten åbner som en pdf-fil med felter der kan udfyldes. Den færdigudfyldte blanket bedes sendt til Amager2300.

Dit forslag vil i første instans blive vurderet af det bestyrelsesteam der forestår det fagområdeområde som forslaget hører ind under. De fem fagområder er: 

IT OG TEKNOLOGI - LOKAL INDFLYDELSE - MOTION OG SUNDHED - PR OG KOMMUNIKATION - SOCIALT ARBEJDE

Forslaget sendes, sammen med teamets vurdering til bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen mødes normalt den første fredag i måneden i månederne fra august til juni.


Alle arrangementer og aktiviteter publiceres i Ældre Sagens blad DET SKER. Man skal påregne at der kan gå ca 3 måneder fra et forslag er godkendt til det annonceres i DET SKER.


Lokalafdelingen anvender Ældre Sagens centralt udviklede booking- og tilmeldingssystem. Tilmelding til et arrangement eller en aktivitet sker enten online eller ved henvendelse til kontoret i åbningstiden. Det kan undtagelsesvist forekomme at et arrangement eller en aktivitet annonceres uden krav om forhåndstilmelding.


Sidst opdateret 05.04.2020