Hvem kan blive værge?

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der kan kun beskikkes én person som værge. En stor del af de, der bliver beskikket, har en personlig tilknytning til den, der kommer under værgemål.

Det er nærliggende at søge om at få beskikket ægtefællen som værge. Det er dog ikke altid en god idé, da der gælder de samme regler for ægtefællen som for andre værger, nemlig at formuen skal forvaltes og anbringes efter reglerne i loven.

Desuden er værgen under kontrol af Familieretshuset og forvaltningsafdelingen og skal aflægge regnskab. Hvis en anden person end ægtefællen bliver værge, er reglerne lempeligere, se Tilsyn med værgen.

Man har ikke pligt til at påtage sig et værgemål for voksne. Hvis ingen pårørende eller andre nærtstående vil og kan påtage sig at være værge, beskikker Familieretshuset en professionel værge.

Professionelle værger kan også beskikkes, hvis der er uenighed i familien om f.eks. plejeforhold. En del professionelle værger er advokater eller revisorer. Nogle professionelle værger er faste værger, dvs. at de er tilknyttet Familieretshuset.

Professionelle værger er ofte værge for flere personer.

Indhold hentes