Hvem kan blive værge?

Sidst redigeret den 03.04.2019

Der kan kun beskikkes én person som værge. En stor del af de, der bliver beskikket, har en personlig tilknytning til den, der kommer under værgemål.

Det er nærliggende at søge om at få beskikket ægtefællen som værge. Det er dog ikke altid en god idé, da der gælder de samme regler for ægtefællen som for andre værger, nemlig at formuen skal forvaltes og anbringes efter reglerne i loven.

Desuden er værgen under kontrol af Familieretshuset og forvaltningsafdelingen og skal aflægge regnskab. Hvis en anden person end ægtefællen bliver værge, er reglerne lempeligere, se Tilsyn med værgen.

Man har ikke pligt til at påtage sig et værgemål for voksne. Har man ikke lyst, tid eller personligt overskud, kan - og bør - man sige nej.

Ud over de værger, der har familiemæssige eller venskabelige relationer til den pågældende, findes der også såkaldte professionelle værger, der vælges som værger i kraft af deres profession, f.eks. som advokat eller revisor.

Familieretshuset har desuden tilknyttet et antal faste værger. De kan beskikkes i de tilfælde, hvor den pågældende enten ikke har familie, eller hvor familien ikke kan eller vil påtage sig opgaven. En fast værge kan også beskikkes, hvis der er uenighed i familien, f.eks. om hvordan og af hvem hjælp skal ydes.

Indhold hentes