Ansøgning om værgemål

Sidst redigeret den 01.04.2019

Ansøgning om værgemål kan fremsættes af den pågældende selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste, f.eks. venner eller bekendte samt af eventuelle fremtidsfuldmægtige.

Ansøgningen kan også fremsættes af kommunalbestyrelsen, regionsrådet, politidirektøren eller værgen.

Den samme personkreds kan anmode om ændring og ophævelse af værgemålet.

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som kan printes ud og udfyldes eller sendes elektronisk til Familieretshuset. Skemaet findes på www.familieretshuset.dk.

Ansøgningen skal begrundes og indeholde forslag til værgemålets karakter og omfang. Man kan også anføre forslag til, hvem der skal være værge. Ægtefæller skal i denne forbindelse være opmærksomme på reglerne om tilsyn med værgen, se dette afsnit under "Tilsyn med værgen - Særligt for ægtefæller".

Sammen med ansøgningen vedlægges kopi af årsopgørelse fra SKAT for den, der ønskes sat under værgemål.

Hvis det ikke er personen selv, der søger om værgemål, skal Familieretshuset altid orientere personen om ansøgningen.

Vær opmærksom på at der kan være lang ekspeditionstid.

Familieretshuset undersøger sagen og indhenter relevante oplysninger, herunder lægeerklæring og udtalelser fra kommune og evt. plejebolig.

Det kan lette sagsgangen, hvis der allerede foreligger en lægeerklæring ved ansøgningen. Blanket til lægeerklæring findes også på Familieretshusets hjemmeside.

Hvis Familieretshuset finder det betænkeligt at beskikke værge, skal retten behandle sagen. Det gælder f.eks., hvis vedkommende selv eller familiemedlemmer protesterer mod ansøgningen.

Hvis der ansøges om fratagelse af den retlige handleevne skal ansøgningen om værgemål indgives til retten, hvor den der søges værgemål for, bor. Se afsnittet Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Familieretshuset 
tlf. 72 56 70 00, man-tirs 8-14, 0ns 8-12, tors 8-16 og fre 8-12
www.familieretshuset.dk

Indhold hentes