Ansøgning om værgemål

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ansøgning om værgemål kan fremsættes af den pågældende selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste, f.eks. venner eller bekendte samt af eventuelle fremtidsfuldmægtige.

Ansøgningen kan også fremsættes af kommunalbestyrelsen, regionsrådet, politidirektøren eller værgen.

Den samme personkreds kan anmode om ændring og ophævelse af værgemålet. 

Man skal søge værgemålet elektronisk. Det kan man gøre på Familieretshusets hjemmeside, www.familieretshuset.dk. Hvis man er fritaget fra Digital Post, kan man på hjemmesiden finde blanketter til ansøgning om værgemål, som man kan printe ud og udfylde manuelt.

Ansøgningen skal begrundes og indeholde forslag til værgemålets karakter og omfang. Man kan også anføre forslag til, hvem der skal være værge. Ægtefæller skal i denne forbindelse være opmærksomme på reglerne om tilsyn med værgen, se dette afsnit under "Tilsyn med værgen - Særligt for ægtefæller". 

Hvis det ikke er personen selv, der søger om værgemål, skal Familieretshuset altid orientere personen om ansøgningen.

Vær opmærksom på at der kan være lang ekspeditionstid.

Familieretshuset undersøger sagen og indhenter relevante oplysninger, herunder lægeerklæring og udtalelser fra kommune og evt. plejebolig. 

Hvis Familieretshuset finder det betænkeligt at beskikke værge, skal retten behandle sagen. Det gælder f.eks., hvis vedkommende selv eller familiemedlemmer protesterer mod ansøgningen.

Hvis der ansøges om fratagelse af den retlige handleevne skal ansøgningen om værgemål indgives til retten, hvor den der søges værgemål for, bor. Se afsnittet Værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

På Familieretshusets hjemmeside kan man læse nærmere om fremgangsmåden ved ansøgning om værgemål.

Familieretshuset 
tlf. 72 56 70 00, man-ons 9-15, tors 12-16 og fre 9-14
www.familieretshuset.dk

Indhold hentes