Fremtidsfuldmagter

Sidst redigeret den 01.04.2019

I september 2017 blev den nye form for fuldmagter – fremtidsfuldmagter –indført. 

I forhold til andre fuldmagter er der større sikkerhed for, at den, der udsteder fuldmagten, er habil. Det sikres også, at fuldmagten ikke bliver væk, da den registreres på cpr.nr. i Fremtidsfuldmagtsregisteret. 

Endelig er man garanteret, at en fremtidsfuldmagt først sættes i kraft, når Familieretshuset har besluttet det på baggrund af en lægeerklæring. 

Oprettelse af fremtidsfuldmagt
Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin:

  1. Ved brug af NemId skal fuldmagten indtastes digitalt via www.tinglysning.dk. Herunder skal man tage stilling til, hvilke områder fuldmagten skal dække og formulere selve teksten.
    I bilagene til Justitsministeriets vejledning til fremtidsfuldmagter, der kan findes på http://www.civilstyrelsen.dk/~/media/Fonde/vejledning_til_borgerne_om_fremtidsfuldmagter.ashx, findes koncepter for fremtidsfuldmagter. De er opdelt i ”Fuldmagt til alle personlige og økonomiske forhold”, til ”alle personlige forhold”, til ”alle økonomiske forhold” eller ”Fuldmagt til ét eller flere specifikke forhold”. Teksten i disse koncepter kan frit kopieres og benyttes.
  2. Senest et halvt år efter registreringen skal man underskrive fremtidsfuldmagten ved personligt fremmøde for en notar i den lokale skifteret. Det koster 300 kr. i retsafgift.
    Notaren sikrer sig ens identitet ved billedlegitimation, at man fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten, og at oprettelse af fremtidsfuldmagten er ens eget ønske. Herefter er fuldmagten formelt oprettet.
    Hvis man ikke har mulighed for at møde op fysisk hos notaren, kan man mod betaling af transport få notaren til at komme til ens bopæl eller hospitalet.

Ændringer af fremtidsfuldmagter foretages på samme måde. Man kan altså ikke rette i en allerede oprettet fremtidsfuldmagt.

Hvis man er fritaget for Digital Post, kan man oprette fremtidsfuldmagten på papir, som herefter skal medbringes og underskrives personligt hos Familieretshuset, der også undersøger, om man er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Man skal så ikke forbi en notar.

Sådan bliver fuldmagten sat i kraft
Hvis der senere opstår behov for at gøre brug af fuldmagten, skal den sættes i kraft. Det sker ved, at fremtidsfuldmægtigen sender anmodning herom til Familieretshuset vedlagt en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand. Familieretshuset vurderer herefter, om betingelserne er opfyldt. Der skal betales afgift herfor på 1.010 kr. (2019). Derudover skal man betale for lægeerklæringen. 

Tinglysning i Personbogen
Når Familieretshuset har afgjort, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft, tinglyses dette i Personbogen. På den måde gøres omverdenen, f.eks. offentlige myndigheder og andre aftalepartnere, bekendt med fuldmagten og at den er trådt i kraft. 

Eksisterende fuldmagter på papir
En eksisterende fuldmagt, herunder pårørendefuldmagter, der er eller bliver oprettet uden om fremtidsfuldmagtssystemet, vil stadig være gældende side om side med fremtidsfuldmagten.

I forbindelse med oprettelse af fremtidsfuldmagten er det derfor vigtigt at overveje, om den/de skal tilbagekaldes eller fortsætte med at gælde.

Familieretshuset
Tlf. 72 56 70 00, man-tirs 8-14, ons 8-12, tors 8-16 og fre 8-12 
www.familieretshuset.dk

 

Indhold hentes