Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ældre Sagen har udviklet et elektronisk program med tre  pårørendefuldmagter, der omfatter: 

  1. Fast ejendom
  2. Økonomiske forhold 
  3. Personlige forhold.

Til de to førstnævnte fuldmagter er der tilknyttet en intern instruks, hvor fuldmagtsgiver kan præcisere den bemyndigelse, fuldmægtigen har til at handle på fuldmagtsgivers vegne. Instruksen skal ikke vises til tredjemand.  

Fuldmagterne om fast ejendom og økonomi forudsætter, at fuldmagtsgiveren er i ægteskab med delingsformue (fælleseje), og bør derfor ikke anvendes af "papirløst" samlevende eller enlige. Det skyldes, at ægtefæller med delingsformue har sammenfaldende økonomiske interesser, hvorfor der normalt ikke er risiko for misbrug.

Pårørendefuldmagterne er dermed en nem og billig måde for ægtefæller at sikre hinanden handleevne på, hvis den ene skulle blive ude af stand til at handle fornuftsmæssigt.

Den tredje fuldmagtstype om personlige forhold kan anvendes af alle.

Hvis man har behov for at afvige fra Ældre Sagens specialudformede fuldmagter, fordi man ikke lever i ægteskab med delingsformue, bør man få bistand af en erfaren advokat på området til at få udformet en fuldmagt, der er tilpasset ens konkrete behov. Det samme gælder, hvis man i stedet vælger at oprette en fremtidsfuldmagt.

Oprettelse
www.aeldresagen.dk kan man under "Pårørendefuldmagter" indtaste relevante oplysninger vedrørende den enkelte fuldmagt og den interne instruks. Derefter printes dokumenterne ud for datering og underskrift af enten

  • fuldmagtsgiver og to vitterlighedsvidner, eller
  • fuldmagtsgiver i overværelse af notaren og påtegnet af denne.

Vitterlighedsvidnerne må ikke være i familie med fuldmagtsgiver, eller på anden måde have interesse i fuldmagtens indhold.

Vitterlighedsvidnerne bekræfter ved deres underskrift, at de har overværet underskrivelsen af fuldmagten, og at fuldmagtsgiveren ved underskrivelsen var ved sin fornufts fulde brug.

Hvis man vælger at gå til notar, skal man først underskrive fuldmagten dér. Notaren attesterer tid og sted for underskrivelsen af fuldmagten, og sikrer sig ens identitet ved forevisning af billedlegitimation (som udgangspunkt pas eller kørekort – det er uden betydning om passet eller kørekortet er udløbet). Man skal betale en retsafgift på 300 kr.  

Umiddelbar ikrafttræden
Pårørendefuldmagten træder i kraft med det samme, den er underskrevet og man bør derfor opbevare den originale fuldmagt på et sikkert sted, f.eks. i en bankboks, indtil det tidspunkt, hvor det bliver aktuelt at benytte den. Husk at orientere fuldmægtigen om, hvor den originale fuldmagt befinder sig, så den kan findes, hvis der bliver behov for at bruge den.

Ældre Sagen har af både Justitsministeriet og Socialministeriet fået bekræftelse på, at pårørendefuldmagterne er juridisk fuldt gyldige – også efter indførelsen af Fremtidsfuldmagter.

Indhold hentes