Ældre Sagens pårørendefuldmagter

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ældre Sagen har udviklet et elektronisk program med tre  pårørendefuldmagter, der omfatter: 

  1. fast ejendom
  2. økonomiske forhold eller 
  3. personlige forhold.

Til de to førstnævnte fuldmagter er der tilknyttet en intern instruks, hvor fuldmagtsgiver kan præcisere den bemyndigelse, fuldmægtigen har til at handle på fuldmagtsgivers vegne. Instruksen skal ikke vises til tredjemand.  

Fuldmagterne om fast ejendom og økonomi forudsætter, at fuldmagtsgiveren er i ægteskab med delingsformue (fælleseje) og bør derfor ikke anvendes af "papirløst" samlevende eller enlige. Den tredje fuldmagtstype om personlige forhold kan anvendes af alle.

Hvis man har behov for at afvige fra Ældre Sagens specialudformede fuldmagter, fordi man ikke lever i ægteskab med fælleseje, bør man få bistand af erfaren advokat på området eller vælge en fremtidsfuldmagt.

Oprettelse
www.aeldresagen.dk kan man under "Pårørendefuldmagter" indtaste relevante oplysninger vedrørende den enkelte fuldmagt og den interne instruks. Derefter printes dokumenterne ud for datering og underskrift af både fuldmagtsgiver og to vitterlighedsvidner. Disse vidner må ikke være i familie med fuldmagtsgiver.

I stedet for underskrift af to vitterlighedsvidner kan man vælge at gå til notaren (i den lokale skifteret). Notaren sikrer sig, at man er fornuftsmæssigt i stand til at oprette fuldmagten og at oprettelse af fuldmagten er udtryk for ens ønske. Man skal betale en retsafgift på 300 kr. 

Det er praktisk, at fuldmægtigen deltager, når fuldmagten og den interne instruks bliver underskrevet. På den måde bekræfter fuldmægtigen sin villighed til at være fuldmægtig og sit kendskab til fuldmagten og instruksen.

Umiddelbar ikrafttræden
Fuldmagten træder i kraft med det samme, den er underskrevet og man bør derfor opbevare den originale fuldmagt på et sikkert sted, f.eks. i en bankboks, indtil det tidspunkt, hvor det er aktuelt at benytte den. Husk at orientere fuldmægtigen om, hvor den originale fuldmagt befinder sig, så den kan findes, hvis der bliver behov for at bruge den.

Ældre Sagen har både af Justitsministeriet og Socialministeriet fået bekræftelse på, at Pårørendefuldmagterne er juridisk fuldt gyldige – også efter indførelsen af Fremtidsfuldmagter.

Indhold hentes