Handicapkompenserende ydelser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Se afsnit Merudgiftsydelse ved handicap under Førtidspension.

Indhold hentes