Merudgiftsydelse ved handicap

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunen kan dække nødvendige merudgifter, hvis man har en varig og svært nedsat funktionsevne, som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger.

Ydelsen gives til borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen. Der skal være tale om udgifter, som raske personer i samme alder og livssituation ikke har.

Der findes ikke en liste over hvilke lidelser/funktionsevnenedsættelser, der giver tilskud. Hvis borgeren har flere lidelser, er det den samlede vurdering af borgerens situation.

Hjælpeforanstaltninger kan være:

 • Fleksjob, Ny førtidspension 
 • Hjælpemidler
 • Handicapbil
 • Ledsagelse
 • BPA (Borgerstyret, personlig Assistance)
 • Boligindretning
 • Kørselsordninger.

Betingelser
Kommunen skal foretage en helhedsvurdering, når det skal vurderes, om en borger er omfattet af målgruppen og det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Merudgiftsydelse kan ydes uanset, om forsørgelsesgrundlaget er førtidspension bevilget efter 01.01.2003, arbejdsindtægt eller dagpenge.

For at få dækket mérudgifter skal udgiften min. udgøre 6.672 kr. årligt, svarende til 556 kr. pr. md. (2019). 

Udmåling
Merudgiften gøres op og beløbet rundes op til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100.

Der er ikke krav om dokumentation for merudgifterne, men de skal være sandsynliggjort.

Merudgifter 556 kr. - 1.561 kr. giver en ydelse på 1.053 kr.

Merudgifter 1.562 kr. - 2.601 giver en ydelse på 2.102 kr. Merudgifter derover giver en ydelse på de faktiske udgifter. 

Ydelsen kan f.eks. dække udgifter til:

 • bistand til "håndsrækninger" f.eks. skifte en el-pære, pudse vinduer og købe ind, hvis borgeren er i arbejde
 • egenbetaling af tilskudsberettiget medicin, der gives som følge af den nedsatte funktionsevne
 • egenbetaling af særlige ernæringspræparater ud over det tilskud, der evt. kan ydes af det offentlige
 • udgifter til flytning
 • havearbejde og snerydning
 • ekstra vask.

Desuden kan der dækkes merudgift til

 • specialvarer til diabetikere, som kræver insulin
 • glutenfri kost til ansøger med særlig svær cøliaki
 • personer med svær mælkeallergi. 

Sker der ændringer i de sandsynliggjorte merudgifter, skal tilskuddet ændres fra måneden efter den meddelte stigning.

Ophør
Merudgiftsydelsen ophører, når man opnår ret til folkepension. Har man opsat folkepensionen, kan mérudgiftsydelsen dog fortsat udbetales.

Kommunen skal ved overgang til folkepension foretage en grundig vejledning af den pågældende, hvor situationen samlet tages op til vurdering.

Indhold hentes