Forsikringsoplysningen

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kontakt
Forsikringsoplysningen
tlf. 41 91 91 91, man-fre 10-13
www.forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen

Man kan ringe til Forsikringsoplysningen, hvis man

  • er i tvivl om, hvad en forsikring dækker
  • er i tvivl om, hvorvidt man er forsikringsdækket, som man ønsker
  • er i tvivl om, hvordan en skade anmeldes
  • har spørgsmål om forsikring.

Har man været ude for en skade på sin person eller ting, som en ansvarlig modparts forsikring evt. skal erstatte, og bliver man i tvivl om, hvordan sagen skal behandles, eller om erstatningen er rigtigt udregnet, kan man ligeledes kontakte Forsikringsoplysningen, der giver gratis bistand.

Forsikringsoplysningen er ikke klagemyndighed og træffer ikke afgørelse i klagesagerne, men vurderer alene, om klagen er berettiget eller uberettiget. Hvis det vurderes, at klagen er berettiget, henvises til relevante klagemuligheder, hvilket typisk vil være Ankenævnet for Forsikring (se nærmere under Private klage- og ankenævn) og muligheden for at indbringe sagen for de almindelige domstole.

Indhold hentes