Forsikringsoplysningen

Sidst redigeret den 09.01.2018

Kontakt
Forsikringsoplysningen
tlf. 41 91 91 91, man-fre 10-13
www.forsikringogpension.dk

Man kan ringe til Forsikringsoplysningen, hvis man:

  • er i tvivl om, hvad en forsikring dækker
  • er i tvivl om, hvorvidt man er forsikringsdækket, som man ønsker
  • er i tvivl om, hvordan en skade anmeldes
  • har spørgsmål om forsikring.

Har man været ude for en skade på sin person eller ting, som en ansvarlig modparts forsikring evt. skal erstatte, og bliver man i tvivl om, hvordan sagen skal behandles, eller om erstatningen er rigtigt udregnet, kan man ligeledes kontakte Forsikringsoplysningen, der giver gratis bistand.

Forsikringsoplysningen modtager og vurderer klager på to afgrænsede områder: Klager over en modparts forsikringsselskab og klager i forbindelse med erhvervsforsikring.

Forsikringsoplysningen er ikke klagemyndighed og træffer ikke afgørelse i klagesagerne, men vurderer alene, om klagen er berettiget eller uberettiget.
Hvis det vurderes, at klagen er berettiget, tilbydes klageren vejledning til det videre klageforløb, hvilket typisk vil være, at sagen skal indbringes for de almindelige domstole.

Klager over motorkøretøjsforsikringer og egne private forsikringer behandles ikke af Forsikringsoplysningen, men af Ankenævnet for Forsikring (se nærmere under Private klage- og ankenævn).

Indhold hentes