Værdipapirer

Sidst redigeret den 12.01.2022

Ud over danske realkredit- og statsobligationer med kort løbetid, byder investering i værdipapirer på større risiko og større krav til indsigt, hvis investeringen skal være så tryg som mulig.

Udviklingen i værdipapirerne og samfundsøkonomien bør følges, og der bør laves en strategi for køb og salg, så værdipapirerne bliver lagt om i tide for at imødegå tab.

Når banken har fundet frem til, hvilken risiko man ønsker at løbe – enten lille, mellem eller høj - skal man være klar over, at banken ikke garanterer et minimumsafkast eller dækker tab.

Hvis man lader banken om at investere, indebærer det ofte køb af forskellige investeringsbeviser, hvor der skal betales omkostninger til bank og investeringsforening, uanset hvor dårligt resultatet bliver.

Selvom banken passer investeringen, kan den ikke garantere, at der bliver lagt om i tide for at imødegå dårlige konjunkturer, og at værdipapirerne bliver handlet på de rigtige tidspunkter.

Det er derfor vigtigt selv at følge værdipapirerne og lægge planer for køb og salg. Dertil kommer komplicerede skatteregler, som kan gøre det nødvendigt at få bistand af revisor eller advokat.

Indhold hentes