Kørsel til læge, sygehus mv.

Sidst redigeret den 09.01.2018

Der findes særlige muligheder for kørselsgodtgørelse (befordring) i forbindelse med behandling og undersøgelse på sygehus, hos alment praktiserende læge og speciallæge og i forbindelse med genoptræning efter sygehusophold.

Hvis man har ret til befordring eller godtgørelse, fordi man af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan man ansøge og få betalt godtgørelse for kørsel i egen bil samt færge eller broafgift. Det kræver en sundhedsfaglig udtalelse, som Kommunen skal betale.

Der henvises til afsnit om Sundhedsområdet, Transport samt afsnittet Hjælpemidler og forbrugsgoder, Bevilling.

Indhold hentes