Flextur

Sidst redigeret den 09.01.2018

Flextur er et supplement til den kollektive trafik, der kan benyttes af alle efter bestilling. Ordningen omfatter kørsel fra adresse til adresse i gadeniveau i de kommuner, som er tilsluttet trafikselskabernes frivillige ordning. De fleste kommuner er med i ordningen.

Flexture køres af taxa og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da man kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Man bestemmer selv, hvor man skal køres hen og hvornår man vil hentes igen.

Flextur kan f.eks bruges til besøg, fritidsinteresser, til behandlinger, indkøb og andre aktiviteter. Hjælpemidler må medtages. Der er forskellige priser afhængig af, hvor man bor i landet.

Flexture køres af taxaer og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da man ofte kører sammen med andre, der også har bestilt kørsel.

Ordningen må ikke forveksles med Handicapkørsel til fritidsformål, se dette afsnit.

Man kan læse mere om Flextur på trafikselskabernes hjemmesider.

Indhold hentes