Flextur

Sidst redigeret den 14.01.2020

Flextur supplerer den kollektive trafik og kan benyttes af alle efter bestilling. Ordningen omfatter kørsel fra adresse til adresse i gadeniveau i de kommuner, som er tilsluttet trafikselskabernes frivillige ordning. De fleste kommuner er med i ordningen.

Flexture køres af taxa og liftvogne, men er ikke taxakørsel, da man kører sammen med andre. Man bestemmer selv, hvor man skal køres hen og hvornår man vil hentes igen.

Flextur kan f.eks. bruges til besøg, fritidsinteresser, til behandlinger, indkøb og andre aktiviteter. Hjælpemidler må medtages. Der er forskellige priser afhængig af, hvor man bor i landet.

Ordningen må ikke forveksles med Handicapkørsel til fritidsformål, se dette afsnit.

Indhold hentes