Handicapkørsel til fritidsformål

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunerne skal tilbyde individuel transport til svært bevægelseshæmmede personer samt blinde eller stærkt svagsynede personer, så de kan dyrke deres interesser og holde forbindelsen med familie og venner.

Flere steder er ordningen blevet udvidet til også at omfatte kørsel til behandling, f.eks. til fysioterapi og tandlæge.

Kommunerne har skemaer til brug for ansøgning om handicapkørsel. Der kan være forskel på skemaernes udformning, kriterierne for tildeling, omfanget af den tilbudte kørsel og prisen.

Nogle kommuner vælger at følge borgerne helt til hoveddøren, andre kommuner følger kun til "kantstenen".

Det er normalt et krav, at man er så dårligt gående, at man har fået et ganghjælpemiddel fra kommunen, f.eks. rollator, kørestol eller lignende.

Når man er blevet godkendt til handicapkørsel er man berettiget til 104 enkeltture pr. år. Der kan bestilles kørsel til hele Danmark. Det foregår i samarbejde med DSB handicapkørselsordning, da der altid bruges tog på disse ture.

Både personer, der bor i selvstændig bolig og personer på plejehjem, kan få handicapkørsel.

Kommunens afslag på optagelse i handicapordningen kan ikke indbringes for anden klageinstans.

Indhold hentes