Reklamationsret

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis en vare har en fejl eller ikke svarer til det lovede, lider den af en „mangel“, som køber kan reklamere over inden der er gået to år.

Man skal dog sørge for at reklamere - helst skriftligt - hurtigst muligt, efter man har opdaget manglen. Ellers risikerer man at miste sin ret.

Reklamerer man i tide, har man ret til at kræve, at manglen bliver afhjulpet. Hvis sælger ikke afhjælper manglen eller bytter varen, kan køber kræve at få pengene tilbage eller at få et afslag i købesummen.

Butikken må kun forsøge at reparere eller bytte varen nogle få gange – typisk en eller to gange. Derefter kan man hæve købet og få sine penge igen.

En afhjælpning må ikke forringe varens værdi. En reparation skal f.eks. være udført, så man ikke kan se, at varen er repareret.

Hvis man i stedet får en ny vare, skal den være magen til den, man købte. Det vil sige samme farve, samme model, samme funktioner og den skal være fabriksny. Man kan komme ud for, at sælgeren tilbyder en nyere model, hvis den oprindelige vare ikke længere kan skaffes. Man bestemmer selv, om man vil tage imod det tilbud.

Bliver en vare byttet, løber der en ny to-års reklamationsfrist fra ombytningsdatoen.

Nogle virksomheder - især inden for elektronikbranchen - vil kun undersøge produktet for mangler, hvis kunden betaler for undersøgelsen, da det kan vise sig, at det ikke er en produktionsfejl eller mangel, som skal udbedres af sælger.

Ved sælgers undersøgelse af fejlen vil det endvidere være meget svært for køberen at modbevise sælgers resultat om, at manglen/fejlen skyldes købers betjening af produktet. Det bør derfor overvejes, om produktet med fordel kan undersøges for fejl/mangler af andre sagkyndige end sælgers værksted.

Se i øvrigt afsnit om "Forbrugerklagenævnet" under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes