Til folkepension fra førtidspension

Sidst redigeret den 09.01.2018

Modtager man førtidspension ændres den automatisk til folkepension måneden efter man har nået folkepensionsalderen.

Førtidspensionisten vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om overgangen fra førtidspension til folkepension ca. et halvt år før folkepensionsalderen.

Førtidspensionister efter „gamle regler“ mister ved overgangen de beløb, der er knyttet til førtidspensionen. Det gælder førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb. Se dog overgangsordning nedenfor.

Hvis man har fået tilkendt invaliditetsydelse vil den ophøre, når man når folkepensionsalderen. Se nedenfor under overgangsordning.

Når man overgår til folkepension bevarer man følgende dele af pensionen, medmindre der sker ændringer i de økonomiske forhold, der gør, at man ikke længere er berettiget:

  • grundbeløb
  • pensionstillæg
  • personlige tillæg
  • helbredstillæg
  • varmetillæg
  • bistands-/plejetillæg (bevares uændret uanset økonomi).

For førtidspensionister efter „nye regler“ gælder også, at de overgår til folkepension uden ansøgning fra den 1. i måneden efter at folkepensionsalderen er nået.

Man skal være opmærksom på at man som folkepensionist kan søge helbredstillæg, varmetillæg, boligydelse, nedsat licens mm.

Har førtidspensionisten modtaget handicapkompenserende ydelser (merudgiftsydelser), bortfalder disse når der opnås ret til folkepension.

Man er derefter henvist til at søge helbredstillæg.

Læs mere i afsnit om Merudgift ved handicap.

Overgangsordning for førtidspensionister efter „gamle regler“
Der er indført en overgangsordning for personer, der har fået tilkendt førtidspension og invaliditetsydelse med virkning fra før 01.01.2002.

Hvis man umiddelbart inden man overgår til folkepension modtager førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb, bevarer man tillæggene indtil man fylder 67 år.

Har man en invaliditetsydelse i stedet for førtidspension, fordi man er i arbejde, kan ydelsen ikke bevares efter man er fyldt 65 år.

Man kan evt. søge invaliditetsydelsen konverteret til førtidspension inden man når folkepensionsalderen. Hvis førtidspensionen kommer til udbetaling, kan man bevare tillæggene frem til 67 år.

"Tillægsydelsen" på 1.466 kr. bortfalder for alle, når de når folkepensionsalderen.

Personer, der var tilkendt mellemste eller forhøjet førtidspension, bevarer invaliditetsbeløb eller førtidsbeløb svarende til henholdsvis 3.076 kr. og 1.610 kr. mellem 65 og 67 år. Beløbene er skattefrie.

Læs mere om tillægsydelsen under Førtidspension (gamle regler).

Indhold hentes