Klagevejledning i sociale sager

Sidst redigeret den 14.01.2020

Har man fået afslag på f.eks. ansøgning om førtidspension eller en social ydelse, eller føler man sig dårligt behandlet, kan man klage over de trufne afgørelser eller over sagsbehandlingen.

Se afsnittene " Klagevejledning i sociale sager", og "Offentlig sagsbehandling" under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes