Udbetaling af efterløn

Sidst redigeret den 12.01.2023

Man skal oplyse a-kassen om alt, der kan have betydning for retten til efterløn, f.eks. ansøgning om social pension, arbejde, ændringer i pensionsudbetalinger og om man er medbygger, selvbygger mv.

Man skal indsende ydelseskort - også kaldet efterlønskort - til a-kassen hver måned. A-kassen kan dog vælge, at der kun skal indsendes oplysninger hver sjette måned, hvis man f.eks. ikke arbejder.

Efterlønnen udbetales og beregnes for en måned af gangen og ophører senest ved udgangen af den måned, hvor man når folkepensionsalderen.

Efterlønnens størrelse
Størrelsen af efterlønnen afhænger af, hvornår man går på efterløn og har fået udstedt et efterlønsbevis.

Man får samme sats i hele efterlønsperioden. Man kan højst få 90% af den indtægt man tidligere har haft - dog højst dagpengenes maksimumbeløb på 19.728 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 13.152 kr. pr. måned for deltidsforsikrede (2023).

Går man på efterløn før der er 3 år (3½ år for personer født i 1. kvartal 1959) til folkepensionsalderen udgør efterlønnen max. det beløb, der svarer til 91% af højeste dagpenge. Det er i 2023 for fuldtidsforsikrede 17.952 kr. pr. måned og for deltidsforsikrede 11.968 kr. pr. måned.

Hvis man har fået udstedt et efterlønsbevis med en beregnet sats kan man vælge, at efterlønnen bliver beregnet med satsen fra efterlønsbeviset

Størrelsen af efterlønssatsen beregnes efter reglerne om beregning af dagpenge, se afsnit om arbejdsløshedsdagpenge.

For personer med selvstændig virksomhed foretager A-kassen en foreløbig beregning af efterlønssatsen indtil der foreligger oplysninger fra skat. Derefter bliver en endelig sats beregnet og reguleret. 

Efterløn som fuldtids - eller deltidsforsikret
For at opnå satsen for fuldtidsforsikrede er hovedreglen, at man har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn. Hvis man er deltidsforsikret, eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får man efterløn med satsen for deltidsforsikrede.

Indhold hentes