Satser

Sidst redigeret den 10.01.2019

Efterlønssatser 2019
Pr. måned Årligt
Fuldtidsforsikrede (91%) 17.168 kr. 206.016 kr.
Fuldtidsforsikrede (100%) 18.866 kr. 226.392 kr.
Deltidsforsikrede (91%) 11.445 kr. 137.340 kr.
Deltidsforsikrede (100%) 12.577kr. 150.924 kr.
Skattefri præmie Pr. portion
Fuldtidsforsikrede 13.584 kr.
Deltidsforsikrede 9.055 kr.
Efterlønsbidrag Pr. måned
Fuldtidsforsikrede 508 kr.
Deltidsforsikrede 338 kr.
Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Årligt
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse 80.629 kr.
Nedre grænse (962 timer) 105.233 kr.
Øvre grænse (962 timer) 210.471kr.
Bundfradrag, beregning af fradrag i efterløn for pensionen 16.000 kr.
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 39.096 kr.

www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen. Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring (Læs afsnit om Satser under Arbejdsløshedsforsikring)

Indhold hentes