Satser

Sidst redigeret den 12.01.2017

Efterlønssatser 2017
Pr. dag Pr. uge Årligt
Fuldtidsforsikrede (91%) 773 kr. 3.865 kr. 200.980 kr.
Fuldtidsforsikrede (100%) 849 kr. 4.245 kr. 220.740 kr.
Deltidsforsikrede (91%) 515 kr. 2.575 kr. 133.900 kr.
Deltidsforsikrede (100%) 566 kr. 2.830 kr. 147.160 kr.
Skattefri præmie Pr. portion
Fuldtidsforsikrede 13.244 kr.
Deltidsforsikrede 8.830 kr.
Efterlønsbidrag Pr. måned
Fuldtidsforsikrede 495 kr.
Deltidsforsikrede 340 kr.
Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Årligt
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse 77.498 kr.
Nedre grænse (962 timer) 101.147 kr.
Øvre grænse (962 timer) 202.298 kr.
Bundfradrag, beregning af fradrag i efterløn for pensionen 15.400 kr.
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 37.577 kr.

www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen

Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemsskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring (Læs afsnit om Satser under Arbejdsløshedsforsikring)

Indhold hentes