Satser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Efterlønssatser 2018
Pr. måned Årligt
Fuldtidsforsikrede (91%) 16.956 kr. 203.472 kr.
Fuldtidsforsikrede (100%) 18.633 kr. 223.596 kr.
Deltidsforsikrede (91%) 11.304 kr. 135.648 kr.
Deltidsforsikrede (100%) 12.422 kr. 149.064 kr.
Skattefri præmie Pr. portion
Fuldtidsforsikrede 13.416 kr.
Deltidsforsikrede 8.944 kr.
Efterlønsbidrag Pr. måned
Fuldtidsforsikrede 502 kr.
Deltidsforsikrede 334 kr.
Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Årligt
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse 79.048 kr.
Nedre grænse (962 timer) 103.170 kr.
Øvre grænse (962 timer) 206.344 kr.
Bundfradrag, beregning af fradrag i efterløn for pensionen 15.700 kr.
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 38.329 kr.

www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen

Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemsskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring (Læs afsnit om Satser under Arbejdsløshedsforsikring)

Indhold hentes