Satser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Efterlønssatser 2020
Pr. måned Årligt
Fuldtidsforsikrede (91%) 17.366 kr. 208.392 kr.
Fuldtidsforsikrede (100%) 19.083 kr. 228.996 kr.
Deltidsforsikrede (91%) 11.577 kr. 138.924 kr.
Deltidsforsikrede (100%) 12.722kr. 152.664 kr.
Skattefri præmie Pr. portion
Fuldtidsforsikrede 13.740 kr.
Deltidsforsikrede 9.160 kr.
Efterlønsbidrag Pr. måned
Fuldtidsforsikrede 514 kr.
Deltidsforsikrede 342 kr.
Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Årligt
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse 82.242 kr.
Nedre grænse (962 timer) 107.338 kr.
Øvre grænse (962 timer) 214.680 kr.
Bundfradrag, beregning af fradrag i efterløn for pensionen 16.300 kr.
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden 39.878 kr.

www.borger.dk kan man lave en vejledende beregning af efterlønnen. Retten til efterløn forudsætter fortsat medlemskab af en a-kasse, herunder betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikring (Læs afsnit om Satser under Arbejdsløshedsforsikring)

Indhold hentes