Vedligeholdelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Har man som lejer den indvendige vedligeholdelse, skal man sørge for at foretage hvidtning/maling af lofter, tapetsering/maling af vægge, maling af træværk og lakering af gulve så ofte, som det må anses for nødvendigt.

Hvis det er udlejer, der har pligten til indvendig vedligeholdelse, skal en del af huslejen afsættes på en særlig vedligeholdelseskonto for lejligheden.

Kontoen tilhører udlejer, men lejeren kan kræve maling, tapetsering og hvidtning, når det er nødvendigt og udgifterne afholdes af det beløb, der står på kontoen.

Udlejeren kan bestemme hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, se i lejekontrakten herom.

Hvis man har opsagt sit lejemål, kan man ikke kræve, at udgifter til istandsættelse bliver dækket af beløb, der står på vedligeholdelseskontoen.

For almene boliger findes der vedligeholdelsesreglement, der angiver fordelingen af forpligtelserne mellem lejer og udlejer til vedligeholdelse (A-ordning med normalistandsættelse, A-ordning med NI-beløb eller B-ordning).

Uenighed om vedligeholdelse kan behandles af huslejenævnet/beboerklagenævnet.

Selvom der er oprettet lejekontrakt for en plejebolig kan udlejer ikke påberåbe sig alle bestemmelserne i forhold til eksempelvis en dement beboer. Se endvidere afsnit om fraflytning.

Indhold hentes