Tidsbegrænset lejeaftale

Sidst redigeret den 14.01.2020

Tidsbegrænset leje kan aftales i lejekontrakten, f.eks. ved udlejning af en ejerbolig, der ønskes solgt på et senere tidspunkt. Hvis et tidsbegrænset lejemål er blevet forlænget mere end en gang, risikerer udlejer, at lejemålet ikke længere anses tidsbegrænset, og at det derfor kun kan opsiges efter de snævre regler i lejeloven.

En tidsbegrænset lejeaftale skal ikke opsiges, men ophører uden videre den dag, hvor det er aftalt. Hvis lejeren benytter det lejede i mere end en måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejer har reageret, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning.

Boligretten kan tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis udlejer ikke kan påvise, at der er en rimelig begrundelse for tidsbegrænsningen eller en forlængelse heraf.

Indhold hentes