Huslejenævnet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Alle kommuner skal have nedsat et huslejenævn, der behandler sager om klager angående privat boligudlejning.
Huslejenævnene afgør tvister omkring huslejeforhøjelser, vedligeholdelse, varmeregnskab.

En klage til huslejenævnet skal være skriftlig og vedlagt dokumentation for klagen. Ved indbringelse af sager for huslejenævnet, skal der betales et beløb på 314 kr. (2020).

Er man ikke tilfreds med huslejenævnets afgørelse, kan man indbringe sagen for boligretten, i Københavns Kommune dog først til Ankenævnet for Københavnske Huslejenævn. Gebyr for indbringelse af sagen for Ankenævnet er 166 kr. (2020).

Indhold hentes