Værgebeskikkelse

Sidst redigeret den 10.08.2018

Når man flytter ind i en plejebolig i ovenstående situationer, skal Statsforvaltningen beskikke en værge.

Hvis der allerede er beskikket en værge, skal det sikres, at dette værgemål også omfatter beslutninger, der skal tages i forbindelse med flytningen.

Det kan f.eks. være valg af plejebolig, afhændelse af tidligere bolig, underskrift af lejekontrakt, ansøgning om indskudslån, ansøgning om boligstøtte, opsigelse af lejemål, ansøgning om aktindsigt m.v. Der kan ved flytning være brug for et værgemål, som både omfatter personlige og økonomiske forhold.

Sagsbehandlingstiden i Statsforvaltningen for oprettelse af værgemål kan være lang. Men i visse situationer er det ikke nødvendigt med et værgemål som betingelse for flytning ind i en plejebolig.

Det drejer sig om flytning af personer med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som f.eks. demens, som mangler evnen til at give samtykke til flytningen, men som ikke modsætter sig.

Her kan en fremtidsfuldmægtig - i stedet for en værge - tage stilling til, om man er enig i kommunens indstilling om flytning. Det forudsætter, at der er oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft, og som udtrykkeligt omhandler dette forhold.

Det er dog hverken værgen eller fremtidsfuldmægtigen, som bestemmer, om en svækket person skal flytte ind i en plejebolig. De særlige betingelser for flytning uden samtykke skal stadigt være opfyldt.

Indhold hentes