Værgebeskikkelse

Sidst redigeret den 01.04.2019

Når man flytter ind i en plejebolig i ovenstående situationer, skal Familieretshuset beskikke en værge.

Hvis der allerede er beskikket en værge, skal det sikres, at dette værgemål også omfatter alle beslutninger, der skal tages i forbindelse med flytningen.

Det kan f.eks. være valg af plejebolig, afhændelse af tidligere bolig, underskrift af lejekontrakt, ansøgning om indskudslån, ansøgning om boligstøtte, opsigelse af lejemål, ansøgning om aktindsigt m.v. Der kan således være brug for et værgemål, som både omfatter personlige og økonomiske forhold.

Sagsbehandlingstiden i Familieretshuset for oprettelse af værgemål kan være lang. Men hvis der er oprettet en fremtidsfuldmagt, som omfatter forholdet om flytning, og som er sat i kraft, er det ikke nødvendigt med et værgemål som betingelse for flytning ind i en plejebolig. 

Det gælder udelukkende ved flytning af personer med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som f.eks. demens, som mangler evnen til at give samtykke til flytningen, men som ikke modsætter sig. I denne situation kan fremtidsfuldmægtigen - i stedet for en værge - tage stilling til kommunens indstilling om flytning. 

Det er dog hverken værgen eller fremtidsfuldmægtigen, som bestemmer, om en svækket person skal flytte ind i en plejebolig. Afgørelsen om flytning træffes af kommunen eller af Familieretshuset efter de særlige betingelser i den sociale lovgivning.

Indhold hentes