Værgebeskikkelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man er alvorligt mentalt svækket og skal flytte ind i en plejebolig uden at kunne eller ville give samtykke til flytningen, skal Familieretshuset beskikke en værge.

Hvis der allerede er beskikket en værge, skal det sikres, at dette værgemål også omfatter alle beslutninger, der skal tages i forbindelse med flytningen. 

Det kan f.eks. være valg af plejebolig, afhændelse af tidligere bolig, underskrift af lejekontrakt, ansøgning om indskudslån, ansøgning om boligstøtte, opsigelse af lejemål, ansøgning om aktindsigt m.v. Der kan derfor være brug for et værgemål, som både omfatter personlige og økonomiske forhold.

Hverken værge eller pårørende kan beslutte, at en person skal flytte i plejebolig. Afgørelsen om flytning træffes af kommunen eller af Familieretshuset efter særlige betingelser i den sociale lovgivning.

Sagsbehandlingstiden i Familieretshuset for oprettelse af værgemål kan være lang.

Undtagelse fra krav om værge
I én bestemt situation er det ikke nødvendigt, at der beskikkes en værge til flytning. Det gælder, hvis der foreligger en fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, og den omfatter forhold om flytning.

Betingelsen er, at personen, som har udstedt fremtidsfuldmagten, mangler evnen til at give samtykke til flytning og ikke modsætter sig denne, og at personen har en erhvervet fremadskridende mental svækkelse som f.eks. demens.

I den situation erstatter fremtidsfuldmægtigen værgen, og man kan dermed undgå en lang sagsbehandlingstid i Familieretshuset.

 

Indhold hentes