Hvad er et værgemål?

Sidst redigeret den 10.01.2019

Et værgemål er samfundets tilbud om hjælp til personer med manglende eller nedsat handleevne pga. svækkelse, sygdom eller ulykke.

Når handleevnen er nedsat eller helt mangler, kan man have mistet sin dømmekraft, og man kan måske ikke længere varetage sine forhold på fornuftig måde.

Der kan så beskikkes en værge til at handle for - eller sammen med - personen.

Mange ønsker imidlertid en mindre indgribende regulering af deres forhold end et værgemål. Så i stedet kan man i tide overveje at oprette en eller flere fuldmagter. Se afsnit om Fuldmagter.

Beskyttelse eller overgreb?
Et værgemål er hjælp til at tage hånd om en persons personlige og økonomiske forhold, når vedkommende ikke selv kan, og et værgemål beskytter samtidigt mod omverdenens evt. misbrug.

Den, som er under værgemål, bevarer principielt sin selvbestemmelse og er normalt ikke umyndiggjort. Dog kan man i særlige tilfælde fratages sin retlige handleevne og umyndiggøres vedrørende økonomiske forhold.

Et værgemål er en indgribende foranstaltning i en persons liv. Det må derfor ikke være mere omfattende, end der er brug for, og det skal ophøre, hvis der ikke længere er behov for det.

Indhold hentes