Medlemskab af en a-kasse

Sidst redigeret den 20.08.2019

Ønsker man at blive forsikret mod arbejdsløshed, skal man skriftligt melde sig ind i en a-kasse. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Man kan som hovedregel tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget ansøgningen. Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse som dimittend, skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

 Ret til optagelse har som hovedregel personer, som

  • har bopæl og ophold i Danmark 
  • er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, se afsnit Alder for tilbagetrækning
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, uanset de ikke er fyldt 18 år
  • har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, (kan dog ikke optages som deltidsforsikrede).

Opholdskrav
Fra 01.01.2019 gælder endvidere et nyt opholdskrav for at kunne modtage dagpenge. Man skal som udgangspunkt have opholdt sig lovligt i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt 7 år indenfor de seneste 8 år. Læs mere om reglerne på www.danskeakasser.dk/opholdskrav-og-dagpenge.

Medlemmer skal betale medlemsbidrag og et ATP-bidrag til a-kassen. Det er frivilligt, om man vil betale bidrag til efterlønsordningen.

Private arbejdsløshedsforsikringer
Både private forsikringsselskaber og enkelte fagforbund tilbyder supplerende arbejdsløshedsforsikringer til deres medlemmer. Enkelte faglige a-kasser tilbyder uden merbetaling supplerende arbejdsløshedsforsikring med op til 10.000 kr. om måneden.

Senior-medlemskab
A-kassen skal vejlede egne medlemmer om muligheden for at overgå til et seniormedlemsskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til a-kassen og har ret til hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge eller andre ydelser.

Indhold hentes