Medlemskab af en a-kasse

Sidst redigeret den 10.01.2019

Ønsker man at blive forsikret mod arbejdsløshed, skal man skriftligt melde sig ind i en a-kasse. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Man kan som hovedregel tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget ansøgningen. Hvis medlemmet ønsker nyoptagelse som dimittend, skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

 Ret til optagelse har som hovedregel personer, som

  • har bopæl og ophold i Danmark 
  • er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, se afsnit Alder for tilbagetrækning
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, uanset de ikke er fyldt 18 år
  • har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, (kan dog ikke optages som deltidsforsikrede).

Medlemmer skal betale medlemsbidrag og et ATP-bidrag til a-kassen. Det er frivilligt, om man vil betale bidrag til efterlønsordningen.

Private arbejdsløshedsforsikringer
Både private forsikringsselskaber og enkelte fagforbund tilbyder supplerende arbejdsløshedsforsikringer til deres medlemmer. Enkelte faglige a-kasser tilbyder uden merbetaling supplerende arbejdsløshedsforsikring med op til 10.000 kr. om måneden.

Senior-medlemskab
A-kassen skal vejlede egne medlemmer om muligheden for at overgå til et seniormedlemsskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til a-kassen og har ret til hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge eller andre ydelser.

Indhold hentes