Medlemskab af en a-kasse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ønsker man at blive forsikret mod arbejdsløshed, skal man skriftligt melde sig ind i en a-kasse. Optagelse kan ske som fuldtids- eller deltidsforsikret.

Man kan som hovedregel tidligst blive medlem fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget ansøgningen. Hvis medlemmet ønsker optagelse som dimittend (nyuddannet), skal a-kassen have modtaget ansøgningen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Ret til optagelse har som hovedregel personer, som

  • har bopæl og ophold i Danmark 
  • er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, se afsnit Alder for tilbagetrækning
  • har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, uanset de ikke er fyldt 18 år
  • har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, eller som deltager i udøvelsen af ægtefællens virksomhed, (kan dog ikke optages som deltidsforsikrede).

Medlemmer skal betale medlemsbidrag og et ATP-bidrag til a-kassen. Det er frivilligt, om man vil betale bidrag til efterlønsordningen.

Både private forsikringsselskaber og enkelte fagforbund tilbyder supplerende arbejdsløshedsforsikringer til deres medlemmer.

Opholdskrav
Der gælder et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge, der indfases gradvis frem til 2021.

For at opfylde opholdskravet for år 2020 skal man have opholdt sig lovligt i riget eller i et andet EU/EØS-land eller Schweiz i sammenlagt mindst 6 ud af 12 år. For år 2021 er kravet mindst 7 ud af 12 år. 

Ved redaktionens afslutning er der fremsat lovforslag om at afskaffe opholdskravet. Hvis lovændringen vedtages, vil reglerne om opholdskrav blive opdateret i webudgaven af bogen på www.aeldresagen.dk/vav.

Senior-medlemskab
A-kassen skal vejlede sine medlemmer om muligheden for at overgå til et seniormedlemsskab ved udgangen af den måned, hvor medlemmet har nået folkepensionsalderen.

Et seniormedlem skal kun betale administrationsbidrag til a-kassen og har ret til hjælp til jobsøgning, men ikke ret til dagpenge eller andre ydelser.

Se endvidere afsnit om "Generelle Betingelser" og "Nyt Dagpengesystem".

Indhold hentes