Sundhed.dk

Sidst redigeret den 14.01.2020

Sundhed.dk er den fælles offentlige digitale sundhedsportal for borgere og sundhedsfagligt personale

Portalen giver adgang til sundhedsinformation, selvbetjeningsløsninger og personlige sundhedsdata. Der logges på systemet ved brug af NemID. 

Sundhedsdata/Sundhedsjournal
I sundhedsjournalen fremgår de oplysninger/journaler, det offentlige sundhedssystem har registreret i forbindelse med behandlingsforløb.

Det drejer sig om henvisninger, journaler fra sygehus, laboratoriesvar, medicinkort, kontaktoplysning på egen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl., samt tidspunkter for konsultationer hos disse, billedbeskrivelser og vaccinationer.

Udover adgang for den enkelte patient, har praktiserende læge, sygehuslæge og andet autoriseret sundhedspersonale adgang til journal/sundhedsdata. Opslaget skal være relevant for den pågældende behandling. Under ” min log” fremgår hvilke sundhedspersonale, der har slået op i patientoplysninger/journal.

Ved at privatmarkere oplysninger om behandling er der mulighed for at begrænse eller skjule sundhedsdata, som ikke ønskes tilgængelige. Dog kan behandlende læge uden at samtykke foretage opslag i sundhedsdata i en akutsituation. 

Fuldmagter
Den enkelte patient kan give digitalt fuldmagt til personlige sundhedsdata til pårørende. Er man ikke digital kan der anmodes om fuldmagt til en pårørende via Digitaliseringsstyrelsen. Styrelsen vil rette henvendelse til den, der ønsker at give fuldmagt, inden fuldmagten kan aktiveres.  

Organdonation
Under registreringer kan man til- og afmelde sig som organdonor samt give tilladelse til forskning i forbindelse med donation.

Livs/behandlingstestamente
Under registreringer kan der oprettes behandlingstestamente.  Se afsnit om patienters retsstilling/ behandlings og livstestamenter.

Sundhedsinformation
Sundhed.dk indeholder desuden diverse informationer, herunder

Patienthåndbogen: Et opslagsværk med mere end 3.000 artikler om symptomer og sygdomme.

Find behandler: Find en læge, tandlæge eller sygehusafdeling. Findes også som app.

Sundhedstilbud: Kommunale og regionale sundheds- og forebyggelsestilbud fra hele landet.

Patientnetværk: Mulighed for at udveksle erfaringer med andre patienter.

Indhold hentes