Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Om lokalafdelingen

Få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved

Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved, er  i fuld gang med at forandre og udvikle foreningen.

Vi vil

  • øge synligheden af vores holdninger, aktiviteter og resultater.

  • bidrage konstruktivt til et samfund i politisk og teknologisk forandring.

  •  sprede de gode eksempler og ideer og udvikle vores lokale frivilligaktiviteter, herunder vores social-humanitære indsats.

  • sætte den nye generations kompetencer i spil ved at organisere os på nye måder.

  • udvide paletten af frivilligaktiviteter, så vi kan tiltrække flere og yngre frivillige