Tilbud til pårørende med mistanke om Demens

Hurtig hjælp til den demensramte og dennes pårørende.

Man kan som pårørende uforpligtigende (vi foretager ingen registreringer) kontakte Ældre Sagen med bekymringer og spørgsmål.

Vi ved det er et svært og sårbart emne, og en svær situation at stå i. Vi vil guide i de handlemuligheder der er, og formidle kontakter til rette instanser og sundhedsmyndigheder.

Vi har tavshedspligt og udøver vores bistand efter aftale og i et tempo der matcher situationen.

Ældre Sagens tilbud til den pårørende består dels i, at formidle kontakt til sundhedsmyndigheder og tilbudsmuligheder, og dels i en bisidderordning i kontakten med diverse myndigheder.

Kontakt os på 61 29 14 61 mandag og onsdag mellem kl. 10-12.

Udenfor telefontiden kan du indtale en besked og du vil blive kontaktet af en af vore frivillige vejledere.

Derudover kan du sende en mail til: Hotline@6400.email

Vores samarbejdspartnere er Sønderborg kommune, Demenscenteret og Netværkshuset som er en forening for mennesker med demens og deres pårørende, venner og frivillige i Sønderborg kommune. 

Sidst opdateret 23.09.2021