Søg på lokalafdelingens hjemmeside

Fælles tilbud

Nedenstående tilbud er fælles for alle i Københavns Kommune

Bisiddere i København

Har du behov for en bisidder til møder med visitator, læge, bank, myndigheder m.m., kan vi tilbyde hjælp. Bisidderen er ulønnet og har tavshedspligt.

 • Povl Høyer, 24 46 45 63.
 • Lise Rangvid, 29 87 40 94.
 • Elisabeth Keis, 21 21 79 71.
 • Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17.

Livsmods- og sorggrupper
Har du mistet en, der står dig nær, og har du brug for at tale med nogen?
Livsmods- og sorggrupperne er et tilbud til alle, som føler sig ensomme og triste.
Gruppelederne har solid baggrund og stor erfaring med lignende arbejde. Der er tavshedspligt om, hvad der bliver talt om i gruppen.
Kontakt en af gruppelederne herunder. Du bliver så inviteret til en samtale med to gruppeledere.

Gruppeledere for livsmods- og sorggrupper

 • Allis Novêl, 32 15 12 60.
 • Ellen Lütken, 33 14 25 52.
 • Else Stenbak, 61 67 46 58.
 • Hans Erik Nymand, 25 54 71 43.

Seniorvejledning i København

Der er 4 allround-orienterede vejledere:

 • Sociale forhold, pleje og omsorg: Annette Hellmann, 28 91 22 86.
 • Økonomi, netbank og gæld: Elisabeth Keis, 21 21 79 71, onsdage kl. 10-12.
 • Private forsikringer, arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner: Ole Stoltenberg, 20 60 18 09, 33 13 22 28.
 • Offentlige myndigheder, andelsboliger og ansættelsesforhold: Jan Østergaard Bertelsen, 30 28 61 17.

Vågetjeneste
Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet.
Som våger får du grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger.
Vi våger 4 timer ad gangen enten dag, aften eller nat.
Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.
Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Birthe Grøndahl, 28 74 54 70, turmeric1@hotmail.com

Sidst opdateret 05.09.2022