Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Fælles tilbud

Nedenstående tilbud er fælles for alle i Københavns Kommune

Seniorvejledere og bisiddere i København

Ældre Sagen i København kan støtte med mange former for vejledning.
Vi kan også støtte som bisidder, når du skal møde en eller anden form for autoritet.
Læs mere om seniorvejledningen og bisidderne i København i denne folder

Livsmods- og sorggrupper
Har du mistet en, der står dig nær, og har du brug for at tale med nogen?
Det kan måske hjælpe dig at læse i denne folder

Vågetjeneste
Vågere er frivillige, der vil sidde hos døende i den sidste tid af livet.
Som våger får du grundig instruktion og mulighed for at følges med en erfaren våger.
Vi våger 4 timer ad gangen enten dag, aften eller nat.
Vi yder ikke professionel pleje, og der kan altid tilkaldes hjælp fra ansvarligt personale.
Kontakt vågetjenesten, 21 27 15 44 eller Susanne Wiingaard, 93 93 01 73, susanne@a-huset.dk

Sidst opdateret 13.02.2023