Søg på lokalafdelingens hjemmeside
Logo

Fra lokalafdelingen

Læs bestyrelsesreferater, få mere at vide om aktiviteter, opgaver og indsatsområder i Ældre Sagen Nyborg-Ullerslev
Om lokalafdelingen
Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.